Jurisprudentie

We plaatsen hier een overzicht van jurisprudentie die relevant is voor het vak aansprakelijkheid en schadevergoeding.

Niet altijd duidelijk wordt uit de lesstof welke jurisprudentie wel is voorgeschreven en welke niet. Het overzicht op deze DLO is niet maatgevend. Een aantal van de belangrijkste highlights worden uitgelicht.