Hoezo “van wetenschap, letterkunde of kunst”?

In artikel 1 van de Auteurswet staat dat het moet gaan om een werk “van wetenschap, letterkunde of kunst”. Wat betekent dat dan? Ik vind dat allemaal nogal hoogdravend. Een tweezitsbankje van Jan des Bouvrie valt er toch ook onder? Wat is dat dan? “Kunst”?

Art. 1 Auteurswet

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.