Hoe krijg je eigenlijk een auteursrecht?

Moet je dat aanvragen? Of ergens aanmelden? Wordt er vooraf naar gekeken? En door wie dan? Wat is die zgn. “copyright notie, die C in een cirkel? Moet je die er op zetten? En wat als dat nou niet kan?