Klachten en suggesties

Klachten

Stichting LLM Legal steekt veel tijd en energie in de kwaliteit van haar cursussen. Maar hoewel wij er steeds naar streven om u de beste kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een door u gevolgde cursus.

In dat geval kunt u bij ons een klacht indienen. Klachten kunt u per e-mail richten aan info@llmlegal.nl of per post aan:

Stichting LLM Legal
Radarweg 29
1043 NX Amsterdam

Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen, verzoeken wij u om in ieder geval de volgende gegevens op te nemen:

  • uw contactgegevens;
  • een duidelijke beschrijving van uw klacht, onder vermelding van alle relevante gegevens zodat wij zo goed mogelijk in staat zijn om uw klacht adequaat te beoordelen;
  • eventuele voorgaande correspondentie en kopieën van relevante documenten die uw klacht verduidelijken.

Vanzelfsprekend wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld. Wij bevestigen de correcte ontvangst van uw klacht in ieder geval binnen hoogstens vijf werkdagen. U kunt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, rekenen op een inhoudelijke reactie. Mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan wordt u hiervan in ieder geval binnen diezelfde termijn van vier weken in kennis gesteld waarbij wij in dat geval de reden nader toelichten. U krijgt dan tevens van ons een indicatie wanneer wij verwachten alsnog uitsluitsel te kunnen geven.

De behandeling van de klacht wordt steeds gedocumenteerd; deze documentatie wordt (digitaal en/of anderszins) door LLM Legal bewaard voor de duur van tenminste 10 jaar. Ook deze documentatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u beroep aantekenen bij de onafhankelijke klachtbehandelaar mw. S. (Stephany) Soewarso, mediator bij Integritas Solutions te Hoofddorp. Het oordeel van mw. Soewarso is bindend voor ons als opleidingsinstituut en eventuele consequenties worden door ons snel afgehandeld.

Suggesties

Heeft u anderszins een suggestie om onze dienstverlening verder te verbeteren? Ook in dat geval nodigen wij u graag uit om dit aan ons te melden. Stuurt u een e-mail naar info@llmlegal.nl of richt u uw brief aan het hierboven vermelde adres. U bent eveneens verzekerd van vertrouwelijkheid en onze spoedige reactie.

Natuurlijk kunt u in alle bovenstaande gevallen (of het nu gaat om een klacht, suggestie, of iets anders) ook gewoon het onderstaande webformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij streven ernaar om dat binnen vijf werkdagen te doen, en wanneer het onverhoopt langer zou duren, dan geven wij u een indicatie van wanneer u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Verder kunt u ons altijd telefonisch raadplegen via 020-8006135.