Transcriptie: advocaat weigert dossier over te dragen

14-06-2022
13:52
Inbound telefoongesprek
Lengte: 00:08:23
(inkomende oproep zonder nummerherkenning)


Deelnemers
Mr. [voormalig strafadvocaat Marie Carine]
Mr. T.A. (Tom) Knijp

Knijp: Hallo?

Voormalig strafadvocaat: Ja goedemiddag, [advocaat], [kantoor] Leeuwarden.

Knijp: Hee, goedemiddag.

Voormalig strafadvocaat: Hallo. Het is eigenlijk mijn vrije, vrije middag, dus als er wat achtergrond eh (lacht) is, ik ben in de tussentijd thuis maar ik zag dat het dringend was.

Knijp: Juist. Begrijp ik.

Voormalig strafadvocaat: Ja.

Knijp: Ja, ja. Precies. Het gaat over de zaak van Marie Carine Kruizinga. Mevrouw Kruizinga die heeft mij gemachtigd om nu eventjes de afhandeling van het dossier, de overdracht daarvan, in goede banen te leiden.

Voormalig strafadvocaat: Ja?

Knijp: En, dat dossier dat bevat in ieder geval, weten wij vrij zeker, de camerabeelden of een transcriptie daarvan of een proces-verbaal van bevindingen

Voormalig strafadvocaat: Ja?

Knijp: van het verhoor van Kiemtie, en mogelijk ook nog andere stukken.

Voormalig strafadvocaat: Ja?

Knijp: Die heeft zij wel nodig om de zaak adequaat te kunnen voorbereiden. En ik heb begrepen inderdaad dat er een brief is verzonden op 12 mei jongstleden, even uit mijn hoofd gezegd, waarin het Hof aangeeft van nou, op verzoek van het OM natuurlijk he

Voormalig strafadvocaat: Ja.

Knijp: mag dat niet worden overgedragen.

Voormalig strafadvocaat: Nee. Nee.

Knijp: Maar eh,

Voormalig strafadvocaat: Dat is in artikel 12-procedures is dat eigenlijk de standaard.

Knijp: Nee, dat is niet zo.

Voormalig strafadvocaat: Nou ja in ieder geval geworden dat dat in brieven vermeld staat, laat ik het voorzichtig uitdrukken.

Knijp: Juist. Nou, dat is wat ons betreft niet de bedoeling. We willen

Voormalig strafadvocaat: OK.

Knijp: echt gewoon het hele dossier.

Voormalig strafadvocaat: Ja.

Knijp: Gewoon met inbegrip van alle stukken. Dus mijn vraag, echt heel dringende vraag, want we hebben het ook echt heel snel nodig. Want die zitting is natuurlijk wel aangehouden,

Voormalig strafadvocaat: Ja oktober staat hij nu ingepland he.

Knijp: Ja, klopt,

Voormalig strafadvocaat: Ja

Knijp: maar we hebben ook nog, er loopt intussen ook nog een civiele claim natuurlijk tegen Horizon en Leger des Heils,

Voormalig strafadvocaat: Ja

Knijp: althans hun verzekeraars.

Voormalig strafadvocaat: Ja

Knijp: Daar hebben we de stukken eigenlijk ook voor nodig om dat doeltreffend te kunnen voorbereiden.

Voormalig strafadvocaat: Ja.

Knijp: En die, met name die camerabeelden die zijn voor ons echt heel erg belangrijk. Ook om die civiele procedure in goede banen te leiden.

Voormalig strafadvocaat: Ja.

Knijp: En natuurlijk ook gewoon in deze beklagzaak, omdat die, ja, echt informatie bevatten die, ja, gewoon, ja, laat ik het maar, laat ik het er gewoon maar op houden dat het echt dringende noodzaak is dat we er snel over beschikken. Dus mijn vraag aan u is eigenlijk twee dingen. Eén: wij hebben wij hebben echt dringend het hele dossier nodig, en twee:

Voormalig strafadvocaat: Ja?

Knijp: ook met inbegrip van die stukken. Dus, heeft u die digitaal of op papier?

Voormalig strafadvocaat: Nee, want eh, nee, op papier. En wij zenden ze na afloop van een zaak terug. En ik heb ze nu dus ook teruggezonden richting het Hof.

Knijp: Ja. Nee, daar heeft zij nadrukkelijk geen toestemming voor gegeven, en het is ook echt absoluut niet de bedoeling dat dat naar het Hof gaat. Dus ik zal dat straks nog even via de mail met u bevestigen. U heeft ook de beschikking over een digitaal dossier. Dat weten wij. Het is natuurlijk een strafzaak. En daar bestaat gewoon een schaduwdossier wat online kan worden geraadpleegd. Dus u heeft die stukken in ieder geval digitaal. Dus die zouden we heel graag willen hebben. Wat is handiger? Wilt u het downloaden en dan via WeTransfer verzenden? Uitprinten, per aangetekende brief? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik ben toevallig in de buurt van Leeuwarden, dus ik zou het ook nog eens

Voormalig strafadvocaat: Ja. Maar wat ik u al zei, ik ben op dit moment niet op kantoor.

Knijp: Ik begrijp het. Dan zouden we misschien morgen even een afspraak kunnen maken. Ik ben ook in de gelegenheid om persoonlijk langs te komen om het mee te nemen. Dat zou ook nog kunnen. Want ik ben toevallig in de buurt nu. Morgen ook trouwens. Dus dat zou ook nog kunnen.

Voormalig strafadvocaat: Ja nou goed, volgens mij staat het mij niet vrij om dergelijke stukken zo af te geven. Maar los daarvan zijn ze niet in mijn bezit. Maar u doelt denk ik op het digitaal strafdossier wat in strafzaken als er verdachten worden bijgestaan, ter beschikking worden gesteld? Of wat.

Knijp: Juist. En dat dossier bestaat nu ook. Het gaat weliswaar om een beklagzaak, maar dat, daar is inderdaad een schaduwdossier van. Dat weten wij ook dat het er is. Dus het wordt eigenlijk een koud kunstje om dat even te downloaden.

Voormalig strafadvocaat: Ja okay, ik ben morgen thuis aan het werk, maar dan kan ik gewoon inloggen.

Knijp: Juist.

Voormalig strafadvocaat: Ehm, woensdag ben ik weer op kantoor, dan start ik met een zitting kwart over tien. Ehm, dus dan moet ik even kijken wat ik daarin kan doen.

Knijp: Uitstekend.

Voormalig strafadvocaat: Ja? Ik ga eerst uiteraard kijken wat ik, wat ik nog heb. Want nogmaals he, het papieren dossier wat ik ontvangen heb als ik ontvangen heb, als ik mij onttrek als advocaat van zo’n zaak, ja volgens mij heb ik mij dan te houden aan wat het Hof zegt. Wat ik ook doe na afloop overigens, van een artikel 12-procedure, is de stukken retour zenden en geen afschriften behouden.

Knijp: Juist. Eh, nee. Dat eigenlijk

Voormalig strafadvocaat: Nee, ik hoor het u zeggen, ja.

Knijp: Ja ik begrijp het hoor.

Voormalig strafadvocaat: Ja.

Knijp: Maar dat is gewoon niet de bedoeling. Het volgt ook gewoon uit, even uit mijn hoofd gezegd, volgens mij artikel 12 tot en met

Voormalig strafadvocaat: Nou Marie Carine had zelf een aantal dingen ook benoemd. Ik denk dat dat in samenspraak met u is opgesteld, want.

Knijp: Oh daar laat ik mij niet over uit. Maar wat ik wel kan vertellen, is, volgens mij uit mijn hoofd gezegd, artikel 12 tot en met 16, maar dat weet ik even niet zeker, van de gedragsregels: informatievoorziening naar cliënt toe, en met name artikel 28 van de gedragsregels, lid 1 en dan de tweede volzin; kan ik ook uit mijn hoofd.

Voormalig strafadvocaat: Ja dat moet ik even, ja?

Knijp: Het dossier moet echt volledig, helemaal gewoon puntgaaf worden overgedragen aan de opvolger. Weliswaar sta ik niet op het tableau ingeschreven, maar, ja, die regel die kan in dit geval gewoon analoog worden toegepast. En ja, want ik, wat Marie Carine natuurlijk, of mevrouw Kruizinga moet ik eigenlijk zeggen, wat zij natuurlijk zelf al heeft gemaild: kijk, het is absoluut niet onze bedoeling om dit op de spits te drijven.

Voormalig strafadvocaat: Nee, dat, dat hoop ik ook niet, dat dit op die manier uiteindelijk wordt afgewikkeld. Kijk, waar ik de medewerking aan kan verlenen he, zal ik dat absoluut ook doen, want de situatie is al zo gevoelig, he, wat deze mevrouw allemaal heeft meegemaakt.

Knijp: Ja, zeer.

Voormalig strafadvocaat: In de loop der jaren. Dus ik kan in dat opzicht ook alleen maar meevoelen en proberen mee te denken, en te doen wat mogelijk is. Maar goed, ik ga wel meedelen dat ik wel in overleg ga treden met werkgever wat ik in zo’n situatie nu wel of niet mag doen. Want wat ik altijd heb, nou ja, dan val ik in herhaling en dat hoeft natuurlijk niet. Wat ik dus altijd doe, dat heb ik u zojuist gezegd he, in dit soort situaties. Maar goed, als daar anders over gedacht kan worden en mag worden, dan zal ik daar zeker de medewerking aan geven. Dat wil ik vooropstellen. He, maar ik ga daar wel even, even intern ook over overleg over voeren.

Knijp: Ik begrijp dat u het intern moet overleggen, dat respecteer ik.

Voormalig strafadvocaat: En daar zal ik ook niet lang overheen laten gaan hoor, laat ik dat vooropstellen. Dat ga ik direct morgenochtend doen.

Knijp: Juist. Nou ja, ik moet wel zeggen: dat respecteer ik natuurlijk. Dat is ook gewoon the right thing to do, denk ik.

Voormalig strafadvocaat: Ja, dat denk ik ook.

Knijp: Maar aan het einde van de rit is gewoon zo dat de gedragsregels bepalen dat dit gewoon op deze manier moet gebeuren. Daar ben ik wel, ja nogmaals, niet om de zaak op de spits te drijven, maar ik wil daar heel duidelijk in, en ook heel categorisch in zijn.

Voormalig strafadvocaat: Ja.

Knijp: De enige denkbare einduitkomst is dat zij het volledige dossier krijgt. Maar ja goed, natuurlijk gewoon, ja, het is ons een lief ding waard om het gewoon in goed overleg te doen.

Voormalig strafadvocaat: Ja. Ja. Nou ja, dat snap ik. Ja.

Knijp: Ja. Dus eh, uitstekend. Dus morgenochtend, dan kan ik denk ik in de loop van de ochtend uw telefoontje verwachten.

Voormalig strafadvocaat: Ja ik, ik ken zo de agenda van de werkgever niet uit het hoofd. Maar ik ga direct als die bereikbaar is ga ik hem direct morgen, morgen even vragen van goh, hoe daarmee om te springen, he, en ook inderdaad, dat op die manier moeten doen. Ja ik weet in andersoortige gevallen dan hoort bij overdracht van een dossier dat dat altijd, he, wordt gedaan. Maar bij artikel 12-procedures, en dan de mededeling van het Hof, weet ik dat eerlijkheidshalve gewoon niet.

Knijp: Juist.

Voormalig strafadvocaat: Dus daar ga ik over overleggen, om te kijken wat, wat daarin wel en wat daarin niet mag. Ja?

Knijp: Eh, juist. Ja.

Voormalig strafadvocaat: Dus ik laat van mij horen direct morgen.

Knijp: Uitstekend. Dan hoor ik u graag. Prima.

Voormalig strafadvocaat: Akkoord. Spreken wij zo af. Ja hoor.

Knijp: Tot spreeks. Joe.

Voormalig strafadvocaat: Daag.

Knijp: Dag.