Officier stopt verkrachtingszaak in de doofpot (e-mail)

E-mail van Marie Carine Kruizinga aan ongeveer 60 ontvangers, waaronder journalisten en (landelijke) politici

Beste allemaal

Op 26-05-2020 had ik om 10:00 uur een afspraak met [jeugdzorgmedewerker 1] en [jeugdzorgmedewerker 2]. Bij aankomst op het bureau kreeg ik in eerste instantie te horen dat de afspraak niet was geregistreerd. Toen ik eenmaal tegenover [jeugdzorgmedewerker 1] en [jeugdzorgmedewerker 2] zat in het verhoor kamer, begon [jeugdzorgmedewerker 1] over het feit dat in tussentijd van dit onderzoek (vanaf 2017) mijn dochter is overleden…
[Politiemedewerker 1] heeft destijds mijn aangifte op genomen en deze is door gestuurd naar Leeuwarden. [Politiemedewerker 2] is degene die het onderzoek naar Chalisa en Kiemtie heeft gedaan in Leeuwarden. [Jeugdzorgmedewerker 1] ontkende ook het studio-opname materiaal van Kiemtie wat destijds opgenomen is.

Toen ik vroeg hoe het onderzoek eruit zag en wat er dan precies was gedaan kon [jeugdzorgmedewerker 1] niet vertellen zij ze, want meer wist ze niet. Ze vertelde dat de officier van Justitie ([officier van justitie]) aan geeft dat er te weinig concrete en betrouwbare aanknopingspunten zijn om deze zaak te kunnen continueren?

[Verdachte] is niet gehoord als verdachte en ook niet als partij. Van de 3 a 4 blaadjes die [jeugdzorgmedewerker 1] vasthield tijdens dit gesprek was dit het enige informatie wat zij aan mij kon doorgeven, zij ze. Toen ik vroeg ik daar een kopie van mocht, zij ze dat de advocaat dit moest opvragen.

[Wijkagent] wijkagent in Delft vertelde namelijk heel wat anders. Op 4 november 2019 hadden Loudy en ik een afspraak met hem gehad. Dit omdat de gemeente Delft hem als tussenpersoon had aangesteld om meer helderheid over deze zaak te krijgen aangezien zij al 3 jaar mee bezig waren. Hij vertelde dat hij buikpijn kreeg van deze zaak en dat de zaak stonk. Aan alle kanten werd hij tegen gewerkt door politie in Noord Holland. In het dossier kon hij terug lezen dat ze wel een arrestatie aanhouding klaar lag voor [verdachte] maar door het overlijden van mijn dochter dit stil is komen te liggen. Hij vertelde ook dat de studio-opname van Kiemtie, een van de aanleidingen waren tot aanhouding. Ook kwam hij een anderen collega tegen die precies het zelfde had mee gemaakt kon bevestigen de politie in Noord Holland hun zaken ook tegen werkte.

In 2017 heb ik een aangifte gedaan van verkrachting, Chalisa heeft met twee bezoeken aan agenten in Noord Holland ook laten registreren wat haar is overkomen. Mijn Rosario is naar de politie in Noord Holland geweest en ook hij heeft laten registreren alles wat [verdachte] met zijn zusjes heeft gedaan.

Vol afschuw is mij gister medegedeeld dat ze na 3 jaar onderzoek te doen naar de verkrachter ([verdachte]) van mijn kinderen de zaak gaan sluiten? Wat ik toevallig vindt is dat dit voor alle voogdijinstellingen heel goed uitkomt! Het Leger Des Heils aan de [straatnaam huisnummer] die kinderen blijft plaatsen in grote pleeggezinnen als bij de Fam. [gezinshuisouders] waar die van mij jaren lang verkracht en mishandeld zijn. Het Regie Centrum die hier nooit rekening mee heeft gehouden in hun bedrijfsuitvoering naar mijn dochter haar behandelingen toe. Sterker nog nu hebben zij mijn dochter Chalisa nu weer in Leeuwarden geplaats. Mijn 16 jarige dochter als slachtoffer, woont nu bij de dader [verdachte] in de buurt. Maar er wordt wel van haar verwacht dat ze zich keurig gedraagt want anders wordt ze weer opgesloten!

Heb letterlijk geen woorden voor wat er nu gebeurt, maar ik voel mij niet serieus genomen en wil dat dit wordt opgelost!!
Graag wil ik daarom aandacht vragen voor dit probleem! Wie kan hier iets tegen doen? (Artikel 12 wordt al in gang gezet)


Met vriendelijke groet,

Marie Carine Kruizinga
06-[telefoonnummer]
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Deel dit bericht