Verhuizende zusjes (Jansen/Jansen)

HR 2 mei 2000, NJ 2001, 300

ECLI:NL:HR:2000:AA5784

De zusjes Jansen zijn aan het verhuizen en tillen een kast een trap op. Daarbij maakt Monique Jansen een verkeerde beweging waardoor haar zus Wendy met haar onderarm bekneld raakt. Wendy loopt letselschade op. De verzekeraar van Wendy spreekt Monique aan wegens onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) en vordert schadevergoeding.

Ongelukkige samenloop van omstandigheden

De Hoge Raad stelt dat er sprake is geweest van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De gedraging van Monique maakte de kans op het ongeval niet dermate waarschijnlijk dat haar handelen in strijd is geweest met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Daarom is Monique niet aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad.

Deel dit arrest