Vendex/Meiberg

HR 07 december 1990, NJ 1992, 85

ECLI:NL:HR:1990:ZC0076

Een deelvonnis is een vonnis dat zowel componenten heeft van een eindvonnis als van een tussenvonnis. Bijvoorbeeld: een deel van de vordering wordt in het dictum toegewezen, en voor het andere deel wordt een getuigenverhoor gelast. Voor wat betreft de eindvonniscomponent begint de appeltermijn (drie maanden; art. 339 lid 1 Rv) direct te lopen. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling om op het gehele eindvonnis te wachten; appel tegen het eindvonnisgedeelte moet binnen drie maanden na het deelvonnis worden ingesteld. Tegen de tussenvonniscomponent staat geen beroep open (even daargelaten dat de rechter kan beslissen dat beroep wel mogelijk is) vanwege art. 337 lid 2 Rv. Voor het tussenvonnisgedeelte moet dus worden gewacht tot op dat onderdeel alsnog een definitieve einduitspraak in het dictum is gedaan. Dat volgt uit het arrest Vendex/Meiberg.

Tussenvonnis, deelvonnis, eindvonnis

Zie ook onze aparte toelichting op het verschil tussen een tussenvonnis, deelvonnis en eindvonnis.

Deel dit arrest