Teixeira de Mattos

HR 12-1-1968, NJ 1968, 274

ECLI:NL:HR:1968:AC2286

Eenheidsbeginsel (uniciteitsbeginsel)

In feite ziet het arrest Teixeira de Mattos op de toepassing van het eenheidsbeginsel van art. 5:3 BW (ook wel: uniciteitsbeginsel). Dat houdt eenvoudigweg in dat de eigenaar van een zaak tevens de eigenaar is van al haar bestanddelen.

Art. 5:3 BW:

Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar bestanddelen.

Casus Teixeira de Mattos

De Teixeira-bank heeft vier certificaten (effecten) van twee afzonderlijke cliënten in open bewaring genomen; drie van A en één van B. Vervolgens wordt aan de bank surseance van betaling verleend.

A en B willen hun certificaten in eigendom terugvorderen. Echter, zonder nummernotering zijn de effecten in de algemene effectenvoorraad van de bank gevallen, zodat niet meer kan worden nagegaan welke stukken van en A en van B zijn; de effecten zijn niet meer individualiseerbaar waardoor revindicatie is uitgesloten en de certificaten in eigendom van Teixeira blijven.

Revindicatie van zaken die enkel naar soort en hoeveelheid bepaald zijn, is niet mogelijk (ongenummerde certificaten zijn onvoldoende geïndividualiseerd).

Deel dit arrest