Ponteecen/Stratex

HR 23 januari 2004, NJ 2005, 510

ECLI:NL:HR:2004:AL7051

De situatie kan zich voordoen dat in het beroep tegen het einduitspraakgedeelte van een deelvonnis, ook wordt geklaagd over het tussenvonnisgedeelte van datzelfde deelvonnis. Dat mag. Het tussenvonnisgedeelte lift dan als het ware mee op het eindvonnisgedeelte. Uiteindelijk blijft het een keuze of je het tussenvonnisgedeelte gelijk meeneemt in het hoger beroep tegen het deelvonnis, of dat je daarmee wacht tot het eindvonnis.

Stel dat gekozen wordt om het tussenvonnisgedeelte gelijk mee te nemen in het hoger beroep tegen het deelvonnis. In dat geval is het niet geoorloofd om in hoger beroep enkel te klagen over het tussenvonnisgedeelte, en niet over het eindvonnisgedeelte. Zou dat anders zijn, dan zou je immers alsnog, door op die manier strategisch te procederen, in beroep kunnen gaan tegen een tussenvonnis en op die manier het verbod van art. 337 lid 2 Rv omzeilen. Dit alles (dus de bevoegdheid om in een deelvonnis te klagen over zowel het eindvonnisgedeelte als het tussenvonnisgedeelte, maar ook het verbod om daarbij alleen grieven te richten tegen het tussenvonnisgedeelte) volgt uit het arrest Ponteecen/Stratex.

Tussenvonnis, deelvonnis, eindvonnis

Zie ook onze aparte toelichting op het verschil tussen een tussenvonnis, deelvonnis en eindvonnis.

Deel dit arrest