Meyer/PontMeyer

HR 19 januari 2007, NJ 2007, 575, Meyer/Pont Meyer

ECLI:NL:HR:2007:AZ3178

Uitleg van commerciƫle contracten.

Bij de uitleg van commerciƫle contracten is het mogelijk dat, afhankelijk van de relevante omstandigheden, bij toepassing van de Haviltex-maatstaf beslissend gewicht wordt toegekend aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van de woorden, gelezen in het licht van de overige, voor de uitleg relevante bepalingen van de overeenkomst.

De relevante omstandigheden zijn:

  • de aard van de transactie (overeenkomst): zuiver commercieel en tussen professionele partijen;
  • de omvang en gedetailleerdheid van het contract;
  • de wijze van totstandkoming: bijgestaan door deskundige raadslieden.

Deel dit arrest