Marloes de Vos

HR 2 juni 1995, NJ 1997, 700 (Marloes de Vos)

ECLI:NL:HR:1995:ZC1740

Subrogatie en de 50%- en 100%-regel bij aanrijding gemotoriseerde verkeersdeelnemer en zwakke weggebruiker (185 WVW).

In de praktijk vinden procedures rond aansprakelijkheid ex art. 185 WVW vooral tussen verzekeraars plaats. Nu is het evenwel zo dat de Hoge Raad de billijkheidscorrectie op grond van de 50%-regel en de 100%-regel niet wil toepassen op verzekeraars die middels subrogatie in de rechten van de verzekerde treden (het slachtoffer). Dat betekent, concreet gezegd, dat de 50%-regel en de 100%-regel alleen gelden voor de toe te kennen schadevergoeding aan het slachtoffer persoonlijk. De verzekeraar ‘profiteert’ dus niet van de 50%-regel en de 100%-regel. Overigens wordt niet de gehele billijkheidscorrectie buiten werking gesteld. Die kan gewoon plaatsvinden, maar dan zonder het uitgangspunt van de 50%-regel en de 100%-regel. Dit volgt uit het arrest Marloes de Vos.

Lees ook onze samenvatting van aansprakelijkheid en schadevergoeding bij toepassing van art. 185 WVW, met uittreksels van de meest relevante jurisprudentie.

Deel dit arrest