Marbeth van Uitregt

HR 31 mei 1991, NJ 1991, 721 (Marbeth van Uitregt)

ECLI:NL:HR:1991:ZC0253

Overmacht bij 185 WVW en de 100%-regel.

Bij een aanrijding tussen een gemotoriseerde weggebruiker en een zwakke verkeersdeelnemer, namelijk een kind beneden de 14 jaar oud, geldt de zgn. 100%-regel. Die is door de Hoge Raad bepaald in het arrest HR Ingrid Kolkman.

Art. 185 lid 1 WVW bepaalt dat dit anders zou kunnen zijn indien de veroorzaker van het ongeval (de automobilist) een beroep zou kunnen doen op overmacht.

Uit het arrest Marbeth van Uitregt volgt dat een beroep op overmacht zoals bedoeld in art. 185 lid 1 WVW bij kinderen beneden de 14 jaar niet wordt gehonoreerd, met als enige uitzondering indien er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

Lees ook onze samenvatting van aansprakelijkheid en schadevergoeding bij toepassing van art. 185 WVW, met uittreksels van de meest relevante jurisprudentie.

Deel dit arrest