Kleuterschool Babbel

HR 6 april 1979, NJ 1980, 34

ECLI:NL:PHR:1979:AH8595

Ondanks ontbreken van schuld, kan een onrechtmatige daad op basis van de verkeersopvattingen aan de dader worden toegerekend.

Een onrechtmatige daad kan aan de rechtspersoon worden toegerekend indien een gedraging van de relevante persoon in het maatschappelijk verkeer als gedraging van de rechtspersoon kan worden aangemerkt.

In dit geval is de gemeente aansprakelijk voor de schade die ontstaan is als gevolg van uitspraken, gedaan door een wethouder. Een wethouder is weliswaar geen officieel in de Gemeentewet erkend orgaan van de gemeente, maar dit wordt maatschappelijk wel zo gepercipieerd.

Deel dit arrest