Kelderluik-arrest

HR 5 november 1965, NJ 1966, 136

ECLI:NL:HR:1965:AB7079

De casus van het Kelderluik-arrest:

Een medewerker van Coca Cola heeft in de doorgang naar het toilet van een café een kelderluik geopend om flessen cola in te kelder te plaatsen. Het geopende kelderluik valt in de donkere omgeving van het café niet goed op, en cafébezoekers die naar het toilet lopen besteden er dan ook onvoldoende aandacht aan. Een man valt op weg naar het herentoilet in het kelderluik en loopt daarbij letsel op.

Gevaarzetting

De Kelderluik-criteria zien op gevaarzetting. Gevaarzetting is het in leven roepen van een situatie die voor anderen bij niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid gevaarlijk is. Dit kan een onrechtmatige daad opleveren (art. 6:162 BW) wegens strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid.

De Kelderluik-criteria:

  1. Hoe waarschijnlijk is het dat de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht zullen worden genomen?
  2. Hoe groot is de kans dat daaruit ongevallen ontstaan?
  3. Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?
  4. Hoe bezwaarlijk is het om veiligheidsmaatregelen te nemen?

Deel dit arrest