Jetblast-arrest

HR 28 mei 2004, NJ 2005, 105

ECLI:NL:HR:2004:AO4224

Het vliegveld van Sint-Maarten ligt tegen het strand aan. Ondanks een waarschuwingsbordje (“Pas op voor jetblast”) staan toeristen vaak bij het hek naar de vliegtuigen te kijken. Een toeriste, mevrouw Hartmann, kijkt bij het hek naar een opstijgende Boeing 747, maar als deze zijn straalmotoren openzet, wordt mevrouw Hartmann getroffen door de stuwkracht (dit wordt “jetblast” genoemd). Daardoor wordt zij in de lucht geworpen en komt zij ongelukkig op de rotsen terecht. Als gevolg daarvan ondervindt zij letselschade. Mevrouw Hartmann stelt de luchthaven aansprakelijk wegens onrechtmatige daad (gevaarzetting; strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid).

De Hoge Raad formuleert als maatstaf:

Een waarschuwingsbord kan enkel als afdoende veiligheidsmaatregel worden aangemerkt, indien kan worden verwacht dat deze waarschuwing inderdaad zal leiden tot handelen of nalaten waardoor het gevaar wordt vermeden.

Met andere woorden: de gekozen maatregel moet daadwerkelijk effectief zijn.

Deel dit arrest