IZA/Vrerink

HR 28 februari 1992, NJ 1993, 566 (IZA/Vrerink)

ECLI:NL:HR:1992:ZC0526

De 50%-regel bij aansprakelijkheid ex 185 WVW (bescherming zwakke verkeersdeelnemer)

Uit het arrest IZA/Vrerink (HR 28 februari 1992, NJ 1993, 566, ECLI:NL:HR:1992:ZC0526) volgt de zgn. 50%-regel. Deze geldt voor personen van 14 jaar en ouder. Ook al is er sprake van eigen schuld aan de zijde van het slachtoffer, dan nog dient de automobilist ten minste 50% van de schade te vergoeden op grond van de billijkheidscorrectie. Dat wordt pas anders tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

Lees ook onze samenvatting over aansprakelijkheid en schadevergoeding in het verkeer ex art. 185 WVW met uittreksels van de meest relevante jurisprudentie.

Deel dit arrest