Ingrid Kolkman

HR 1 juni 1990, NJ 1991, 720 (Ingrid Kolkman)

ECLI:NL:PHR:1990:AB7631

De 100%-regel bij aansprakelijkheid ex 185 WVW (aanrijding kind).

Het arrest ziet op de aansprakelijkheid van een zwakke verkeersdeelnemer (in casu een kind beneden de 14 jaar) tegen een sterke verkeersdeelnemer (in casu een automobilist) bij een aanrijding, en de verdeling van de aansprakelijkheid.

In dit arrest is de HR gekomen tot de zgn. 100%-regel. De 100%-regel geldt indien het slachtoffer een kind is beneden de 14 jaar. In die gevallen is de automobilist altijd volledig voor de gehele schade aansprakelijk.

Dat is overigens wel anders indien de automobilist een beroep kan doen op opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. Dat blijkt echter niet uit dit arrest HR Ingrid Kolkman. Deze regel m.b.t. overmacht wegens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid is naderhand bepaald door de HR in het arrest Marbeth van Uitregt.

Lees ook onze samenvatting over aansprakelijkheid en schadevergoeding in het verkeer ex art. 185 WVW met uittreksels van de meest relevante jurisprudentie. De 50%-regel volgt uit het arrest HR IZA/Vrerink.

Deel dit arrest