Haviltex

HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 m.nt. CJHB (Haviltex)

ECLI:NL:HR:1981:AG4158

Subjectieve uitleg van overeenkomsten.

Een contract kan niet uitsluitend worden uitgelegd op basis van de zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract.

Het komt immers aan op

  • de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekomen, en
  • hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

Deel dit arrest