Dakar Rally (Burger/Brouwer Motors)

HR 28 januari 2005, NJ 2008, 55

ECLI:NL:PHR:2005:AR6460

Burger huurt een motor van Brouwer Motors en maakt kosten om deel te nemen aan de Dakar Rally. Na drie etappes houdt de motor ermee op. Brouwer Motors is voor het mankement aansprakelijk. Burger vordert o.a. vergoeding van zijn deelnamekosten en extra reiskosten.

Bestaat de schade daarin dat iemand een bepaald onstoffelijk voordeel – genoegen – heeft moeten missen, dan wordt de schade in principe gesteld op de uitgaven die betrokkene ter verkrijging van dat voordeel heeft gedaan (nutteloos geworden kosten, materiële schade).

De wederpartij zou alsdan nog kunnen proberen om het causaal verband aan te vechten (bijvoorbeeld: Burger zou de rally anders toch niet hebben uitgereden om een andere reden). Is dat niet succesvol, moeten de vergeefs gemaakte kosten dus worden vergoed.

NB: dit is niet hetzelfde als immateriële schadevergoeding (6:106 BW). Dat wordt door de wetgever überhaupt sterk begrensd.

Deel dit arrest