Anja Kellenaers

HR 24 december 1993, NJ 1995, 236 (Anja Kellenaers)

ECLI:NL:HR:1993:ZC1196

Billijkheidscorrectie bij toepassing van de 100%-regel bij aansprakelijkheid in het verkeer (185 WVW).

In het arrest HR Ingrid Kolkman is de Hoge Raad gekomen tot het vaststellen van de zgn. 100%-regel. Bij aanrijdingen van een gemotoriseerde weggebruiker met een zwakke verkeersdeelnemer, namelijk een kind beneden de 14 jaar oud, is de gemotoriseerde weggebruiker (zoals een automobilist) in beginsel aansprakelijk voor de volledige schade.

In het arrest HR Marbeth van Uitregt wordt dit enigszins genuanceerd en wordt een beroep op overmacht (art. 185 lid 1 WVW) mogelijk gemaakt, maar enkel indien er sprake is aan opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de zijde van het slachtoffer.

In het arrest HR Anja Kellenaers wordt de 100%-regel nog eens door de Hoge Raad bevestigd. Wel wordt er in dit arrest nog aan toegevoegd dat er bij het toepassen van de billijkheidscorrectie toch nog acht kan worden geslagen op de specifieke leeftijd van het slachtoffer. Die kanttekening indachtig, vormt het arrest Anja Kellenaers voor het overige in wezen een bevestiging van de 100%-regel zoals bepaald in het arrest Ingrid Kolkman.

Lees ook onze samenvatting van aansprakelijkheid en schadevergoeding bij toepassing van art. 185 WVW, met uittreksels van de meest relevante jurisprudentie.

Deel dit arrest