Rechten aan toonder en order

Rechten aan toonder

Voorbeelden van rechten aan toonder zijn cheques en obligaties. Een cheque is een stuk papier dat een vordering vertegenwoordigt op een schuldenaar. Degene die de cheque ontvangt, is daarmee de schuldeiser en kan zich op de schuldenaar verhalen ter voldoening van de vordering. Hij kan de cheque desgewenst aan iemand anders overdragen, die daarmee de nieuwe schuldeiser wordt. Obligaties werken min of meer vergelijkbaar: obligaties zijn schuldbewijzen voor een lening die door de overheid of een bedrijf is aangegaan. Ook deze obligaties zijn verhandelbaar. Voor de overheid en voor bedrijven kan het een manier zijn om extern kapitaal aan te trekken, bijvoorbeeld om een investering te financieren.

Rechten aan order

Rechten aan order werken op een min of meer vergelijkbare manier als rechten aan toonder. Het verschil is dat bij rechten aan order de naam van de schuldeiser expliciet wordt genoemd op het orderpapier. Daarom is bij het overdragen van de vordering door de schuldeiser een aanvullende handeling noodzakelijk. Dit gebeurt in de vorm van een endossement. Een endossement is een verklaring van de schuldeiser dat hij de eigendom van de vordering op de schuldenaar overdraagt aan een nieuwe, met naam genoemde nieuwe schuldeiser. Als de nieuwe schuldeiser zich op de schuldenaar wil verhalen ter voldoening van zijn vordering, moet hij dus zowel het orderpapier van het recht aan order als ook het endossement aan de schuldenaar kunnen tonen.

Deel dit arrest