Dictum

Het dictum is het gedeelte van het vonnis waarin de uitspraak wordt gedaan. Het dictum staat normaal gesproken aan het slot van het vonnis. Het wordt voorafgegaan door de rechtsoverwegingen. De rechtsoverwegingen worden meestal genummerd per tekstblok of alinea voor de overzichtelijkheid. Het is dan gemakkelijker om vanaf andere plaatsen te verwijzen naar een specifieke rechtsoverweging.

Het dictum wordt vaak voorafgegaan door een kopje “beslissing” of iets soortgelijks, en kan er als volgt uitzien:

7. De beslissing

De rechtbank

7.1.
verklaart de Landelijke Cliëntenraad, [eisende partij sub 6] en [eisende partij sub 7] niet-ontvankelijk in hun vorderingen,

7.2.
verklaart voor recht dat dat artikel 65 Wet SUWI en hoofdstuk 5a Besluit SUWI jegens NJCM, het Platform voor Burgerrechten, Privacy First en de Koepel van DBC-Vrije Praktijken en degenen voor wier belangen deze partijen opkomen onverbindend zijn wegens strijdigheid met artikel 8 lid 2 EVRM,

7.3.
veroordeelt de Staat in de proceskosten, aan de zijde van het NJCM, het Platform voor Burgerrechten, Privacy First en de Koepel van DBC-Vrije Praktijken en de FNV tot op heden begroot op € 3.250,51 te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf veertien dagen na heden tot de dag van volledige betaling,

7.4.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.5.
wijst het meer of anders gevorderde af.

Deel dit arrest