Beslissing binnen redelijke termijn

De rechter én de partijen moeten zorgen voor een beslissing binnen een redelijke termijn. Dit volgt uit art. 6 EVRM (fair trial) en art. 20 Rv. Het standaardarrest dat hierbij hoort is EHRM Capuano/Italië. Bij overtreding van dit beginsel kun je in theorie zelfs aanspraak maken op een schadevergoeding (zo volgt uit EHRM Capuano/Italië).

In Capuano/Italië wordt het criterium bepaald. Het blijft enigszins vaag: of een procedure onredelijk lang duurt hangt af van tal van omstandigheden, zoals de complexiteit van het geding en het gedrag van de klager en van de autoriteiten.

Dit zit overigens heel dicht tegen rechtsweigering aan (art. 26 Rv). Het is voor een rechter verboden om te weigeren een beslissing te nemen. In het arrest Capuano/Italië blijkt hoe dicht “niet beslissen binnen een redelijke termijn” en “rechtsweigering” in feite tegen elkaar aankruipen.

Bekijk ook ons overzicht van de belangrijkste uitgangspunten van het bewijsrecht.

Deel dit arrest