Bijles, tentamentraining jaarrekeninglezen

Als advocaat-stagiair word je geconfronteerd met een hoge werkdruk in combinatie met een intensieve beroepsopleiding. Wij ondersteunen jou met bijles bij het voorbereiden op de tentamens van de Beroepsopleiding Advocaten.

Gratis online bijles Beroepsopleiding Advocaten

De Beroepsopleiding Advocaten heeft al jarenlang te kampen met structurele problemen. Om het jou als advocaat-stagiair makkelijker te maken, hebben wij onze e-learning geheel gratis beschikbaar gemaakt voor alle advocaat-stagiairs die de beroepsopleiding nog onder het oude regiem volgen bij CPO/Dialogue. Je kunt gratis oefenen met de major burgerlijk recht, minor en major bestuursrecht, major strafrecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheid en schadevergoeding, financiering zekerheden en insolventierecht (FZI), en informatie- en bewijsvergaring. De eerstvolgende tentamens die online komen, zijn van het vak jaarrekeninglezen.

Hoewel het voor ons een tijdsintensieve klus is, komen er gaandeweg steeds meer tentamens bij. Blijf onze website dus goed in de gaten houden voor meer oefenmateriaal. Het betreft een zgn. ‘beta test’, dus vragen wij om jouw begrip (en graag ook jouw feedback) als zich technische onvolkomenheden voordoen.

Oefententamens jaarrekeninglezen gesloten vragen

Hoe gaan wij te werk?

De bijlessen die wij aanbieden, zijn vooral praktijkgericht. Het is ons doel om jou te helpen om je slagingskans voor het tentamen zo groot mogelijk te maken. Daarom ligt het accent vooral op tentamentraining en het oplossen van casusposities. Natuurlijk trainen wij je in de theorie en geven we je inzicht in hoe het onderliggende systeem werkt. Maar ook dat doen wij uiteindelijk steeds met het tentamen op het netvlies.

Onze uitgangspunten voor iedere bijles zijn:

Online bijles

Vanwege de recente ontwikkelingen rond het Coronavirus, en gelet op de maatregelen van de overheid en de adviezen van het RIVM, streven wij ernaar om onze cursussen, trainingen en bijlessen zoveel mogelijk te blijven verzorgen via ons digitale platform.

Lesrooster jaarrekeninglezen

Het is onze bedoeling dat je alle sessies volgt zodat de bijlessen jou het maximale rendement opleveren. Het is daarom niet mogelijk om je alleen voor een losse sessie in te schrijven.

Geen evenementen gevonden!

Cursusprogramma jaarrekeninglezen

e-learning elearning online cursus training les bijles po pe punten opleiding advocaat nova deurwaarder kbvg secretaresse counsel bedrijfsjurist hbo wo llm legal

Les 1 Wettelijk kader jaarverslag en jaarrekening/totstandkoming van de jaarrekening

In deze les komen het wettelijk kader en de algemene aspecten van jaarverslag en jaarrekening aan de orde, wordt het spoor van brondocumenten naar jaarrekening stap voor stap uitgelegd en wordt dubbel boekhouden in detail behandeld.

inloggen dlo beroepsopleiding advocaten fzi financiering zekerheden insolventierecht repetitor LLM Legal

Les 2 Opbouw en interpretatie van de jaarrekening

In deze les worden balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en toelichting in detail behandeld, wordt aangegeven hoe je een jaarrekening kunt interpreteren en komen verstoringen in de jaarrekening aan de orde.

major bestuursrecht beroepsopleiding advocaten bijles tentamen toetstermen tentamentraining repetitor

Les 3 Bijzondere onderwerpen inzake de jaarrekening

In deze bijles komen onderwerpen aan de orde als consolidatie, fusie en overname, financiering, voorzieningen, latente belastingen, seizoensinvloeden, en de rol van de accountant.

cursus verdieping beslagrecht deurwaarder beslag webinar KBvG online cursus e-learning jeroen nijenhuis opleidingen

Les 4 Tentamentraining

In deze bijeenkomst wordt voor het tentamen getraind met eerdere tentamens en worden vragen van deelnemers behandeld.

In de bijlessen:

Cees in t Veld RA bijles repetitor jaarrekening lezen LLM Legal beroepsopleiding advocaten

Docent: C. (Cees) in 't Veld RA RCBM

C. (Cees) in ’t Veld RA RCBM behaalde in 1988 zijn accountantstitel. Vanaf 1976 tot 2013 werkte hij in de controlepraktijk van KPMG op kantoren in Nederland en op Curaçao, waarvan vanaf 1996 als partner. Hij was eindverantwoordelijk voor de controle, advisering en bijzondere opdrachten waaronder due diligence van (al dan niet beursgenoteerde, nationaal en internationaal opererende) profitbedrijven en not-for-profit organisaties. Hierbij bouwde hij een stevige basiskennis fiscaliteit en ondernemingsrecht op.

Sinds oktober 2013 adviseert en ondersteunt hij onder de naam Focus op verbeteren middelgrote en kleinere organisaties over besturing, beheersing, verantwoording en toezicht, en publiceert hij position papers over daarmee samenhangende thema’s.

Ook werkt hij als interim finance professional en is hij parttime family officer in een DGA-omgeving.

Heb je interesse, bel of mail ons

Als je meer informatie wenst over onze aanpak, of als jij je gelijk wilt inschrijven, aarzel dan niet en neem contact op via het onderstaande webformulier, stuur een mail naar info@llmlegal.nl, of bel ons op 020-8006135. Wij beantwoorden jouw vragen graag.

Ondanks de grote drukte streven wij ernaar om jouw bericht binnen vijf werkdagen te beantwoorden. Mocht het langer duren, dan laten wij je dat tijdig weten en geven wij je een indicatie van wanneer je op beantwoording kunt rekenen.

Deel deze informatie