,

Voorlopige voorzieningen in kort geding en hoofdzaak (223 Rv)

NOVA 4 PO-punten
NEVOA 4 PE-punten

Dit webinar geeft, naast actualiteiten over dit onderwerp, een stevige juridische basis voor allerlei algemene aspecten van het civiele kort geding en de incidentele vordering van art. 223 Rv.

De beide aspecten van spoedeisend belang worden belicht, alsmede de (on)mogelijkheden van te vorderen voorzieningen.

Het belang van de bodemprocedure wordt benadrukt, waarbij ook de geldigheidsduur van de verschillende onderdelen van het kort geding vonnis wordt uiteengezet.

Enkele procedureregels passeren de revue (waaronder het bewijsrecht) en ook de vraag naar de (on)geschiktheid van een vordering voor behandeling in kort geding en het (ontbrekende) gezag van gewijsde.

Afgesloten wordt met enkele veel voorkomende kort gedingen (executiegeschillen en dwangsommen).

NOVA en NEVOA: 4 PO-punten

Het volgen van dit webinar levert u 4 PO-punten (NOVA) of 4 PE-punten (NEVOA) op.

223 Rv voorlopige voorziening in kort geding en hoofdzaak procesrecht cursus NOVA webinar online e-learning steven venhuizen

cursus 223 Rv voorlopige voorziening in kort geding en hoofdzaak procesrecht NEVOA webinar online e-learning steven venhuizen

Doelgroep

  • Advocaten (4 NOVA PO-punten)
  • Bedrijfsjuridisch adviseurs (4 NEVOA PE-punten)

Niveau

Verdiepingscursus. Enige basiskennis van het burgerlijk procesrecht wordt voorondersteld.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[contact-form-7 id=”3339″]