,

Tactisch procederen

NOVA 4 PO-punten
NEVOA 4 PE-punten

Dit webinar neemt u mee langs allerlei (uit)hoeken van het burgerlijk procesrecht met als invalshoek het tactisch procederen. Tactisch o.a. in de zin van beter op de hoogte raken van de diverse procesregels en het weten te vermijden van processuele missers.

De docent behandelt aspecten van:

 • Processtukken, o.a.:
  – procesinleiding en de art. 69 Rv-wissel
  – verstek en observeren
  – uitstellen en verval van recht
  – is verval van recht erg?
  – is doorhaling handig?
 • Zittingen, o.a.:
  – regiehoor en wederhoor
  – de (te) actieve rechter
  – (on)tijdige producties
  – proces-verbaal
 • Verweermiddelen:
  – exceptief of principaal en incidenten
  – schorsing partijdebat?
  – tactische inzet incidenten
  – art. 223 Rv of kort geding?
  – art. 843a Rv of art. 22 Rv?
 • Uitspraken:
  – onwelgevallig tussenvonnis: tussentijds appel of terugkomen bindende eindbeslissing?
  – onwelgevallig eindvonnis: hoger beroep of herstel door rechtbank?

Bij voldoende tijd komen ook (beperkt) enkele aspecten aan de orde van:

 • Ter info: Stellingen: onderbouwing en aanbod bewijs (o.a. stelplicht voor vordering en verweer; voordelen van de verzwaarde stelplicht; bewijs of tegen(deel)bewijs; eisen bewijsaanbod; bewijsaanbod en contra-enquête)
 • Ter info: Rechtsmiddelen –summier– (o.a. verzet: wanneer en hoe?; verzet of tegenspraak?; rechtsmiddeltermijnen: begin en einde; “binnensmokkelen” tardieve grieven/gronden; positieve zijde devolutieve werking)
 • Ter info: rechterswisseling

De regels van de dagvaardingsprocedure gelden als uitgangspunt. Veel regels gelden echter algemeen, dus ook voor de verzoekschriftprocedures.

NOVA en NEVOA: 4 PO-punten

Het volgen van dit webinar levert u 4 PO-punten (NOVA) of 4 PE-punten (NEVOA) op.

NOVA cursus tactisch procederen burgerlijk procesrecht webinar online e-learning steven venhuizen advocaat advocaten

cursus tactisch procederen burgerlijk procesrecht NEVOA webinar online e-learning steven venhuizen advocaat advocaten

Doelgroep

 • Advocaten (4 NOVA PO-punten)
 • Bedrijfsjuridisch adviseurs (4 NEVOA PE-punten)

Niveau

Verdiepingscursus. Enige basiskennis van het burgerlijk procesrecht wordt voorondersteld.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[contact-form-7 id=”3339″]