,

Spoedwet Rv: wijzigingen per 1 oktober 2019

NOVA 4 PO-punten
NEVOA 4 PE-punten

Het KEI-procesrecht is niet volledig van de baan!

Ten onrechte stelt men dat de KEI-wetten van 2016 zijn ingetrokken. In cassatie geldt het KEI-procesrecht al enkele jaren en dat blijft zo. Per 1 september 2017 zijn er enkele KEI-bepalingen voor alle procedures ingevoerd en dat blijft ook zo. Het digitale systeem bij de pilotgerechten stopt weliswaar, maar tegelijkertijd worden belangrijke bepalingen uit de 2016-wetten overgezet naar art. 87-91 Rv. Die nieuwe bepalingen gelden voor alle nieuwe dagvaardings- én verzoekschriftprocedures vanaf 1 oktober 2019.

In dit webinar krijgt u een volledig overzicht van welke bepalingen per wanneer en waarvoor gelden. Veel draait om de mondelinge behandeling (het nieuwe hart van de procedure) en wat er verandert. De wetgever beoogt verder met de nieuwe bepalingen bij te dragen aan de versterking van de regiefunctie van de rechter. Als procespartij hoeft u die regie niet af te wachten. U kunt proactief regievoorstellen doen.

Met de onderwerpen van de Spoedwet hangen ook diverse actualiteiten samen, veelal in de vorm van arresten van de Hoge Raad. Deze worden ingezet en toegelicht om u een nog beter beeld op de materie te verschaffen.

De digitalisering van de procedure wordt ook weer opgepakt. Van het Basisplan Digitalisering Civiel krijgt u een summier overzicht van de stand van zaken.

NOVA en NEVOA: 4 PO-punten

Het volgen van dit webinar levert u 4 PO-punten (NOVA) of 4 PE-punten (NEVOA) op.

NOVA cursus spoedwet Rv wijzigingen per 1 oktober 2019 procesrecht webinar online e-learning steven venhuizen advocaat advocaten

cursus spoedwet Rv wijzigingen per 1 oktober 2019 procesrecht NEVOA webinar online e-learning steven venhuizen advocaat advocaten

Doelgroep

  • Advocaten (4 NOVA PO-punten)
  • Bedrijfsjuridisch adviseurs (4 NEVOA PE-punten)

Niveau

Verdiepingscursus. Enige basiskennis van het burgerlijk procesrecht wordt voorondersteld.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[contact-form-7 id=”3339″]