Cursus KEI

Rolrecht en regierecht na KEI

 

Bent u advocaat en wilt u uw kennis op het gebied van het rolrecht en regierecht na KEI aanscherpen? Volg dan onze praktijkgerichte cursus en wees volledig geïnformeerd. U verdient met uw deelname aan deze cursus 3 PO-punten (NOvA).

 

NOvA: 3 PO-punten

Het volgen van deze cursus levert 3 PO-punten (permanente opleiding advocaten) op.

 

Inhoud van de cursus

Gedurende meerdere jaren zullen dagvaardingszaken volgens het oude recht en vorderingsprocedures volgens het nieuwe recht van KEI naast elkaar lopen. In het oude recht is de rol de spil waar de civiele procedure om draait. Onder KEI wordt dit vervangen door de regiebevoegdheid van de rechter. Alhoewel er organisatorisch en digitaal verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie zijn, blijft ook veel hetzelfde.

Tijdens de cursus worden in overwegende mate de juridische aspecten van het rol- en regierecht besproken. Ook komt kort de praktische toepassing van de rolreglementen aan de orde. De nadruk ligt op de juridische aspecten.

  • Juridisch: oorsprong en functie; wettelijk kader en status procesreglementen; status rol- en regiebeslissingen; terugkomen op en rechtsmiddelen tegen rol- en regiebeslissingen; (rol)incidenten (o.a. doorhaling, schorsing en afbreking van instantie); betekeningsperikelen en herstelexploten.
  • Praktisch: vergelijking van enkele aspecten van de stukkenwisseling bij de rechtbank in kantonzaken en niet-kantonzaken en bij de gerechtshoven.

 

Leerdoel

Doelstelling van de cursus is om u wegwijs te maken in de situatie voor en na invoering van KEI, waar het gaat om het rol- en regierecht. De praktische bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk staat steeds voorop. Doel is dat u hiermee ruim voldoende uit de voeten komt wanneer u hiermee wordt geconfronteerd in uw beroepspraktijk.

 

Doelgroep

  • Advocaten (3 NOVA PO-punten)
  • Bedrijfsjuridisch adviseurs (3 NEVOA PE-punten)

 

Niveau

Actualiteitencursus. Enige elementaire basiskennis van (of ervaring met) het burgerlijk procesrecht is gewenst, zodat u des te meer profijt heeft van de cursus.

 

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Datum en plaats

 

Wij kunnen de cursus in-company verzorgen op uw eigen kantoorlocatie. In de praktijk is dit de meest gekozen optie. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons bellen op 020 – 800 6135, mailen naar info@llmlegal.nl, of het onderstaande formulier invullen. Wij geven u dan meer informatie.

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Docent

 

Mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen

Na een start als juridisch medewerker op het kantoor van een gerechtsdeurwaarder werkt mr. Steven Venhuizen sinds 1985 in de rechterlijke macht. Na het doorlopen van de Raio-opleiding in Arnhem en Nijmegen, werkte hij vanaf 1991 bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Vanaf 2001 is hij werkzaam als senior raadsheer bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Daarnaast verzorgt hij vanaf 1984 juridisch onderwijs. Aanvankelijk betrof dit diverse rechtsgebieden. Daarna kwam de focus te liggen op het burgerlijk recht en vanaf 2001 beperkt hij zich tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Gelet op zijn ervaring op de ‘werkvloer’ weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk. Vanuit zijn directe eigen ervaring weet hij de, soms lastige, procesrechtelijke regels tot leven te brengen. De cursist, die ook civiele procedures voert, kan de tijdens de cursus opgedane kennis daarna onmiddellijk toepassen in de praktijk.

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Kosten

 

Wilt u dat wij de cursus in-company komen verzorgen op uw kantoorlocatie? Onze in-company cursussen en trainingen zijn scherp geprijsd. Neem contact op voor een offerte.

 

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.