,

Rol- en regierecht: de regels en valkuilen van het wisselen van processtukken

NOVA 4 PO-punten
NEVOA 4 PE-punten

De rol is de spil waar de civiele procedure om draait. Het ingevoerde nieuwe procesrecht benadrukt verder de regiebevoegdheid van de rechter. Naast de aloude rolregels zal de rechter er meer op letten om met een betere regie tot meer maatwerk te komen. Aan de behandeling van het vertrouwde rolrecht worden dan ook aspecten van regie toegevoegd.

Tijdens de cursus worden in overwegende mate de juridische aspecten van het rol- en regierecht besproken. Ook komt kort de praktische toepassing van het rol- en procesreglement aan de orde. De nadruk ligt op de juridische aspecten.

Juridisch:

  • oorsprong en functie;
  • wettelijk kader en status procesreglementen;
  • status rol- en regiebeslissingen;
  • terugkomen op en rechtsmiddelen tegen rol- en regiebeslissingen;
  • (rol)incidenten (o.a. doorhaling, schorsing en afbreking van instantie);
  • betekeningsperikelen;
  • herstelexploten en regie.

Praktisch:

Vergelijking van enkele aspecten van de stukkenwisseling bij de rechtbank in kantonzaken en niet-kantonzaken en bij de gerechtshoven.

NOVA en NEVOA: 4 PO-punten

Het volgen van dit webinar levert u 4 PO-punten (NOVA) of 4 PE-punten (NEVOA) op.

NOVA cursus rol en regierecht processtukken procesrecht webinar online e-learning steven venhuizen advocaat advocaten

cursus rol en regierecht processtukken procesrecht NEVOA webinar online e-learning steven venhuizen advocaat advocaten

Doelgroep

  • Advocaten (4 NOVA PO-punten)
  • Bedrijfsjuridisch adviseurs (4 NEVOA PE-punten)

Niveau

Verdiepingscursus. Enige basiskennis van het burgerlijk procesrecht wordt voorondersteld.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[contact-form-7 id=”3339″]