Risk management voor de onderwijssector

Categorie: Tag:

De training ‘Risicomanagement en toekomstgericht denken’ van LLM Legal is speciaal bedoeld voor beginnende bestuurders in de sector onderwijs maar kan ook nuttig zijn voor controllers in het onderwijs.

Blijkens de begroting over 2019 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werd in Nederland circa € 38,5 miljard ter beschikking gesteld aan onderwijsinstellingen. Vanwege de omvang en de publieke financiering van de onderwijssector is goed organisatiebestuur (good governance) daarom van groot belang.

Het bestaan van codes voor goed bestuur per onderwijssegment, regelgeving, externe controle op basis van controleprotocollen en subsidievoorwaarden en onderzoeken van de onderwijsinspectie hebben de afgelopen jaren niet kunnen voorkomen dat onderwijsinstellingen om uiteenlopende oorzaken in grote problemen raakten.

Het uitoefenen van goed bestuur, en daarmee ook goed toezicht, in het onderwijs vereist specifieke kennis en ervaring en moet dus op waarde geschat, zeker in een tijd waarin de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouder is toegenomen.

In de training wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van risk management, wordt uitgelegd wat risk management is, worden diverse modellen voor risk management behandeld en een handzaam model en een stappenplan aangereikt om risk management in de praktijk op een pragmatische wijze handen en voeten te geven. Tevens komt toekomstgericht denken als element van risk management en specifieke onderwijsrisico’s uitgebreid aan de orde.

Doelgroep

  • Ondernemers / bestuurders in de onderwijssector
  • Controllers in de onderwijssector

Niveau

Basisniveau. Er wordt geen specifieke voorkennis vereist.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[contact-form-7 id=”3339″]