risk management bestuurder controller onderwijs sector cursus webinar training online e-learning model stappenplan uitleg ondernemer

Risk management voor de onderwijssector

Categorie: Tag:

De training ‘Risicomanagement en toekomstgericht denken’ van LLM Legal is speciaal bedoeld voor beginnende bestuurders in de sector onderwijs maar kan ook nuttig zijn voor controllers in het onderwijs.

Blijkens de begroting over 2019 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werd in Nederland circa € 38,5 miljard ter beschikking gesteld aan onderwijsinstellingen. Vanwege de omvang en de publieke financiering van de onderwijssector is goed organisatiebestuur (good governance) daarom van groot belang.

Het bestaan van codes voor goed bestuur per onderwijssegment, regelgeving, externe controle op basis van controleprotocollen en subsidievoorwaarden en onderzoeken van de onderwijsinspectie hebben de afgelopen jaren niet kunnen voorkomen dat onderwijsinstellingen om uiteenlopende oorzaken in grote problemen raakten.

Het uitoefenen van goed bestuur, en daarmee ook goed toezicht, in het onderwijs vereist specifieke kennis en ervaring en moet dus op waarde geschat, zeker in een tijd waarin de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouder is toegenomen.

In de training wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van risk management, wordt uitgelegd wat risk management is, worden diverse modellen voor risk management behandeld en een handzaam model en een stappenplan aangereikt om risk management in de praktijk op een pragmatische wijze handen en voeten te geven. Tevens komt toekomstgericht denken als element van risk management en specifieke onderwijsrisico’s uitgebreid aan de orde.

Doelgroep

  • Ondernemers / bestuurders in de onderwijssector
  • Controllers in de onderwijssector

Niveau

Basisniveau. Er wordt geen specifieke voorkennis vereist.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Webinar

 

Wij verzorgen de cursus voor u als webinar. Het webinar kunt u vanuit huis of iedere gewenste locatie volgen op de overeengekomen datum en tijd. U kunt de cursus volgen vanaf uw desktop of laptop maar ook vanaf een mobiel apparaat zoals een iPad of smartphone.

De videoconferencing software die wij ter beschikking stellen is eenvoudig te installeren en intuïtief in gebruik. Er is altijd iemand beschikbaar om te helpen met technische vragen.

Wij plannen graag een webinar met u in. Op dit moment is er geen webinar op open inschrijving gepland.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u zich inschrijven voor een in-house webinar voor uw bedrijf? Dan kunt u ons bellen op 020-8006135, mailen naar info@llmlegal.nl, of het onderstaande formulier invullen. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Docent

Cees in ‘t Veld RA RCBM

C. (Cees) in ’t Veld RA RCBM behaalde in 1988 zijn accountantstitel. Vanaf 1976 tot 2013 werkte hij in de controlepraktijk van KPMG op kantoren in Nederland en op Curacao, waarvan vanaf 1996 als partner. Hij was eindverantwoordelijk voor de controle, advisering en bijzondere opdrachten waaronder due diligence van (al dan niet beursgenoteerde, nationaal en internationaal opererende) profitbedrijven en not-for-profit organisaties. Hierbij bouwde hij een stevige basiskennis fiscaliteit en ondernemingsrecht op.

Sinds oktober 2013 adviseert en ondersteunt hij onder de naam Focus op verbeteren middelgrote en kleinere organisaties over besturing, beheersing en verantwoording, en publiceert hij position papers over daarmee samenhangende thema’s. Ook doceert hij Corporate Governance aan de accountantsopleidingen van Nyenrode Business University en Hogeschool Utrecht, verzorgt hij lezingen over Corporate Governance en risicomanagement bij Wageningen UR, is hij parttime family officer in een DGA-omgeving en lid Raad van Toezicht/auditcommissie bij Het Gelders Orkest.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.