,

Procederen in civiel kort geding

NOVA 4 PO-punten
NEVOA 4 PE-punten

Bent u advocaat of bedrijfsjuridisch adviseur en wilt u uw kennis op het gebied van procederen in kort geding aanscherpen? Volg dan dit praktijkgerichte webinar en wees volledig geïnformeerd. U verdient met uw deelname aan dit webinar 4 PO-punten (NOVA). Bedrijfsjuridisch adviseurs krijgen 4 PE-punten (NEVOA) toegekend.

Dit webinar geeft, naast actualiteiten over dit onderwerp, een stevige juridische basis voor allerlei aspecten van het civiele kort geding. De beide aspecten van spoedeisend belang worden belicht, alsmede de (on)mogelijkheden van te vorderen voorzieningen. Het belang van de bodemprocedure wordt benadrukt, waarbij ook de geldigheidsduur van de verschillende onderdelen van het kort geding vonnis wordt uiteengezet. Enkele procedureregels passeren de revue (waaronder het bewijsrecht) en ook de vraag naar de (on)geschiktheid van een vordering voor behandeling in kort geding en het (ontbrekende) gezag van gewijsde.

Afgesloten wordt met enkele veel voorkomende kort gedingen (executiegeschillen en dwangsommen).

NOVA en NEVOA: 4 PO-punten

Het volgen van dit webinar levert u 4 PO-punten (NOVA) of 4 PE-punten (NEVOA) op.

procederen in civiel kort geding NOVA cursus procesrecht webinar online e-learning steven venhuizen advocaat advocaten

cursus procederen in civiel kort geding procesrecht NEVOA webinar online e-learning steven venhuizen advocaat advocaten

Leerdoel

Doelstelling van dit webinar is om u te voorzien van een stevige juridische basis bij het voeren van een civiel kort geding. De praktische bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk staat steeds voorop. Doel is dat u hiermee ruim voldoende uit de voeten komt wanneer u hiermee wordt geconfronteerd in uw beroepspraktijk.

Doelgroep

  • Advocaten (4 NOVA PO-punten)
  • Bedrijfsjuridisch adviseurs (4 NEVOA PE-punten)

Niveau

Verdiepingscursus. Enige basiskennis van het burgerlijk procesrecht wordt voorondersteld.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[contact-form-7 id=”3339″]