,

Modernisering bewijsrecht (Nieuw Rv)

NOVA 4 PO-punten
NEVOA 4 PE-punten

Mede geïnspireerd door het rapport Asser-Hammerstein-De Bock heeft het ministerie een (concept)wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht gepubliceerd. De bewijsgaring moet zoveel mogelijk voorafgaande aan de procedure plaatsvinden. Invoering van de modernisering valt te verwachten.

De volgende onderwerpen komen in dit webinar aan bod:

  • doel en middelen, actuele stand van zaken, inwerkingtreding en overgangsrecht
  • partijen: rechten, (pre processuele) plichten (bijv. 149a) en sancties
  • rechter: regierol, sancties, professionele standaarden
  • bewijsgaring voorafgaande aan de procedure (149a; voorlopige bewijsgaring; bewijsbeslag; proces-verbaal van constatering; pre processuele comparitie)
  • bewijsgaring tijdens de procedure (wel: regiezitting en bewijsopdracht, maar niet meer voorlopige bewijsgaring).

NOVA en NEVOA: 4 PO-punten

Het volgen van dit webinar levert u 4 PO-punten (NOVA) of 4 PE-punten (NEVOA) op.

modernisering bewijsrecht nieuw Rv NOVA cursus procesrecht webinar online e-learning steven venhuizen advocaat advocaten

cursus modernisering bewijsrecht nieuw Rv procesrecht NEVOA webinar online e-learning steven venhuizen advocaat advocaten

Doelgroep

  • Advocaten (4 NOVA PO-punten)
  • Bedrijfsjuridisch adviseurs (4 NEVOA PE-punten)

Niveau

Verdiepingscursus. Enige basiskennis van het burgerlijk procesrecht wordt voorondersteld.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[contact-form-7 id=”3339″]