,

Leerlijn procederen in eerste aanleg

NOVA 4 PO-punten
NEVOA 4 PE-punten

De cliënt verwacht van zijn advocaat dat deze op verantwoorde en efficiënte wijze de procedure voert. Van u wordt dan ook veel kennis verwacht van uiteenlopende procesregels zoals bepaald in de wet en uitgelegd en toegepast in de jurisprudentie.

Verspreid over drie webinars van vier contacturen per webinar behandelt deze leerlijn het gehele spectrum, te beginnen bij de dagvaarding, daarna het verloop van de procedure en eindigend bij de uitspraak. Naast de algemene aspecten van de procedure wordt ook een aantal bijzondere aspecten behandeld. Te denken valt onder meer aan de geldigheid van de exploten, het rol- en regierecht en diverse incidenten.

Alhoewel ook enkele algemene aspecten van de verzoekschriftprocedure aan de orde komen, ligt de nadruk op de dagvaardingsprocedure. De per 1 oktober 2019 gewijzigde regels over de mondelinge behandeling zijn in de lesstof verwerkt.

Webinar 1: de aanvang van de procedure in eerste aanleg

 • Procesinleiding
  – Inleiden met vordering of verzoek?
  – Formeel criterium en voorbeelden
  – De art. 69 Rv-wissel
 • Kanton of niet-kanton?
  – Wanneer naar de kantonrechter, wanneer naar de civiele rechter?
  – De art. 71 Rv-wissel
 • De substantiërings- en informatieplicht
 • Inschrijven op de rol
 • Betaling van griffierechten
 • Verstek of tegenspraak?
 • Herstelexploten en anticipatie-exploot
 • Excepties en incidenten bij aanvang van de procedure
 • De procedureregels bij incidenten

Webinar 2: het verloop van de procedure in eerste aanleg

 • Procesreglementen en termijnen en uitstellen voor proceshandelingen
 • Regiebevoegdheid van de rechter
 • Wat is er nog mogelijk na verval van recht?
 • Conclusies en aktes
 • Eiswijziging
 • Onderscheid principaal of exceptief verweer en incidenten
 • Concentratie van verweer (art. 128 Rv)
 • Incidentele vorderingen (verloop van de procedure)
 • Zittingen en de diverse functies daarvan (comparitie na antwoord/pleidooi (oud) en mondelinge behandeling)
 • Producties
 • Procesmedewerkingsverplichtingen
 • De (te) actieve rechter (art. 24, 25 en 149 Rv)
 • Hoor en wederhoor (art. 19 lid 1 Rv)

Webinar 3: het einde van de procedure in eerste aanleg

 • Incidenten die de instantie tijdelijk of definitief beëindigen
 • Het effect van faillissement en overige schorsingsgronden
 • Parkeerrol / parkeerstand
 • Vonnis vragen of ambtshalve?
 • Termijnen en vorm van (schriftelijke of mondelinge) uitspraken
 • Eindvonnissen en tussenvonnissen
 • Bindende eindbeslissingen en de gevolgen daarvan
 • Hersteluitspraken (art. 31 en 32 Rv)
 • Proceskosten
 • Verzet.

NOVA en NEVOA: 12 PO-punten

Het volgen van alle drie de webinars levert u 12 PO-punten (NOVA) of 12 PE-punten (NEVOA) op.

procederen in eerste aanleg leerlijn cursus PO-punten NOVA webinar online e-learning steven venhuizen advocaat advocaten

procederen in eerste aanleg leerlijn cursus PO-punten NEVOA webinar online e-learning steven venhuizen advocaat advocaten

Doelgroep

 • Advocaten (12 NOVA PO-punten)
 • Bedrijfsjuridisch adviseurs (12 NEVOA PE-punten)

Niveau

Verdiepingscursus. Enige basiskennis van het burgerlijk procesrecht wordt voorondersteld.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[contact-form-7 id=”3339″]