cursus jaarrekeninglezen voor advocaten webinar Cees in 't Veld RA RCBM jaarrekening lezen boekhouden training advocaat PO-punten NOVA

Jaarrekeninglezen voor advocaten

NOVA 4 PO-punten
NEVOA 4 PE-punten

De cursus jaarrekeninglezen voor advocaten bestaat uit twee onderdelen:

1. Opbouw en interpretatie van de jaarrekening

In dit eerste onderdeel worden de balans, de winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en toelichting in detail behandeld. Er wordt aangegeven hoe je een jaarrekening kunt interpreteren. Ook komen verstoringen in de jaarrekening aan de orde.

2. Bijzondere onderwerpen inzake de jaarrekening

In dit tweede onderdeel komen onderwerpen aan de orde zoals consolidatie, fusie en overname, financiering, voorzieningen, latente belastingen, en seizoensinvloeden. Bovendien gaan wij in op de rol van de accountant.

De cursus is bij uitstek geschikt voor advocaten die weliswaar over enige basiskennis van boekhouden beschikken, maar nog geen ervaring hebben met het lezen van een jaarrekening. Heeft u nog geen voorkennis van boekhouden? Dan raden wij u aan om eerst onze aparte cursus boekhouden voor advocaten te volgen.

Voor die cursus hoeft u namelijk over geen enkele voorkennis te beschikken. Daar wordt de basis gelegd voor de cursus jaarrekeninglezen. Aan de orde komen daar het wettelijk kader en de algemene aspecten van het jaarverslag en de jaarrekening aan de orde, wordt het spoor van brondocumenten naar jaarrekening stap voor stap uitgelegd, en wordt dubbel boekhouden in detail behandeld.

Maar maakt u zich geen zorgen, want ook voor de cursus jaarrekeninglezen geldt dat u deze uitstekend kunt volgen zonder over een financiële achtergrond of ervaring te beschikken. De docent neemt u stap voor stap mee, in een rustig tempo waardoor u het goed kunt volgen, en met gebruikmaking van veel praktijkvoorbeelden.

NOVA en NEVOA: 4 PO-punten (niet-juridisch)

Het volgen van dit webinar levert u 4 niet-juridische PO-punten (NOVA) of 4 PE-punten (NEVOA) op.

cursus NOVA actualiteiten burgerlijk procesrecht burgerlijk procesrecht webinar steven venhuizen

cursus NEVOA actualiteiten burgerlijk procesrecht burgerlijk procesrecht webinar steven venhuizen

Leerdoel

Na afloop van de cursus heeft u de materie voldoende in de vingers om goed te begrijpen hoe u een jaarrekening moet lezen. In het oefenmateriaal dat wij ter beschikking stellen kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Doelgroep

  • Advocaten (4 NOVA PO-punten, niet-juridisch)
  • Bedrijfsjuridisch adviseurs (4 NEVOA PE-punten)

Bent u advocaat-stagiair en volgt u de Beroepsopleiding Advocaten? Dan raden wij u aan om onze bijles en tentamentraining jaarrekeninglezen te volgen.

Niveau

Basiscursus. Enige basiskennis van boekhouden wordt wel voorondersteld. Maakt u zich zorgen dat uw basiskennis wel eens onvoldoende zou kunnen zijn? Geen zorgen: volgt u dan eerst onze cursus boekhouden voor advocaten. Voor die cursus wordt geen enkele basiskennis of financiële ervaring vereist.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Webinar

 

Wij verzorgen de cursus voor u als webinar. Met de docent is dezelfde interactie mogelijk als tijdens een cursus op locatie. Het webinar kunt u vanuit huis of iedere gewenste locatie volgen op de overeengekomen datum en tijd. U kunt de cursus volgen vanaf uw desktop of laptop maar ook vanaf een mobiel apparaat zoals een iPad of smartphone.

De videoconferencing software die wij ter beschikking stellen is eenvoudig te installeren en intuïtief in gebruik. Er is altijd iemand beschikbaar om te helpen met technische vragen.

Uw aanwezigheid wordt digitaal geregistreerd in verband met de PO-punten. Uw opgedane kennis wordt na afloop van het webinar digitaal getoetst met een aantal toetsvragen. U kunt de vragen in uw eigen tijd beantwoorden en digitaal aan ons aanleveren. Wordt uw resultaat als voldoende beoordeeld, dan ontvangt u uw certificaat van deelname. Conform de regels die per 1 juli 2020 gelden voor afstandsonderwijs in de permanente opleiding, ook voor ons als NOVA-geaccrediteerde onderwijsinstelling, kunt u de PO-punten in de jaarlijkse controle (CCV) opvoeren. U hoeft daarvoor geen aparte aanvraag bij de NOVA in te dienen.

Wij plannen graag een webinar met uw kantoor in.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Docent

C. (Cees) in ’t Veld RA RCBM

C. (Cees) in ’t Veld RA RCBM behaalde in 1988 zijn accountantstitel. Vanaf 1976 tot 2013 werkte hij in de controlepraktijk van KPMG op kantoren in Nederland en op Curaçao, waarvan vanaf 1996 als partner. Hij was eindverantwoordelijk voor de controle, advisering en bijzondere opdrachten waaronder due diligence van (al dan niet beursgenoteerde, nationaal en internationaal opererende) profitbedrijven en not-for-profit organisaties. Hierbij bouwde hij een stevige basiskennis fiscaliteit en ondernemingsrecht op.

Sinds oktober 2013 adviseert en ondersteunt hij onder de naam Focus op verbeteren middelgrote en kleinere organisaties over besturing, beheersing, verantwoording en toezicht, en publiceert hij position papers over daarmee samenhangende thema’s.

Ook werkt hij als interim finance professional en is hij parttime family officer in een DGA-omgeving.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

4 PO-punten

Het volgen van dit webinar levert 4 niet-juridische PO-punten (NOVA) of 4 PE-punten (NEVOA) op.

cursus NOVA actualiteiten burgerlijk procesrecht burgerlijk procesrecht webinar steven venhuizen cursus NEVOA actualiteiten burgerlijk procesrecht burgerlijk procesrecht webinar steven venhuizen

Digitale toetsing

Uw aanwezigheid wordt digitaal geregistreerd in verband met de PO-punten. Uw opgedane kennis wordt na afloop van het webinar digitaal getoetst met een aantal toetsvragen. U kunt de vragen in uw eigen tijd beantwoorden en digitaal aan ons aanleveren. Wordt uw resultaat als voldoende beoordeeld, dan ontvangt u uw certificaat van deelname. Conform de regels die per 1 juli 2020 gelden voor afstandsonderwijs in de permanente opleiding, ook voor ons als NOVA-geaccrediteerde onderwijsinstelling, kunt u de PO-punten in de jaarlijkse controle (CCV) opvoeren. U hoeft daarvoor geen aparte aanvraag bij de NOVA in te dienen.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.