Jaarrekening en managementinformatie lezen voor toezichthouders in het onderwijs

Het webinar jaarrekening en managementinformatie lezen is speciaal toegesneden op de specifieke vraag- en knelpunten van leden van een Raad van Toezicht in het onderwijs.

U kunt bij ons kiezen uit twee varianten:

  • een cursus op basisniveau;
  • een cursus voor gevorderden.

Jaarrekeninglezen op basisniveau

Het webinar jaarrekeninglezen op basisniveau is bedoeld voor toezichthouders zonder financiële achtergrond.

In dit webinar wordt uitgelegd hoe een jaarrekening tot stand komt en is opgebouwd, behandeld hoe je financiële informatie kunt interpreteren, en komen verstoringen in financiële informatie inclusief oorzaken daarvan aan bod.

In het webinar komen veel praktijkvoorbeelden aan de orde en wordt ingegaan op specifieke vragen van deelnemers.

Jaarrekeninglezen voor gevorderden

Het webinar jaarrekeninglezen voor gevorderden is bedoeld voor toezichthouders met financiële achtergrond maar zonder kennis van de onderwijssector.

In deze training worden allereerst het wettelijk en regelgevend kader (waaronder Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs – BW2 Titel 9 – RJ Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen ) van jaarverslag en jaarrekening in de onderwijssector en het verband met managementinformatie geschetst.

Vervolgens gaat deze training in op onderwijs-specifieke jaarrekeningposten als huisvesting, voorzieningen, rijksbijdragen, baten uit werk in opdracht van derden en subsidies alsmede op risico’s in de managementinformatie en verschillen tussen onderwijs- en profitsector aan de orde.

Ook in het webinar voor gevorderden wordt veel gewerkt met praktijkvoorbeelden en wordt natuurlijk eveneens ingegaan op specifieke vragen van deelnemers.

Doelgroep

  • Toezichthouders in de onderwijssector

Bent u werkzaam als toezichthouder bij een zorginstelling? LLM Legal biedt ook webinars aan die specifiek op maat zijn gemaakt voor leden van een Raad van Toezicht in de zorgsector.

Voor de onderwijssector verzorgen wij ook een cursus risk management.

Niveau

Er is een variant op basisniveau en een variant op meer gevorderd niveau, zoals hierboven omschreven.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[contact-form-7 id=”3339″]