Cursus KEI secretaresses

Immuniteit en jurisdictie voor de procespraktijk

Inhoud van de cursus

Bent u advocaat en wilt u uw procesrechtelijke en praktische kennis op het gebied van immuniteit en jurisdictie op een hoger niveau brengen? Dan is deze cursus ongetwijfeld interessant voor u.

NOvA: 3 PO-punten

Het volgen van deze cursus levert 3 PO-punten (permanente opleiding advocaten) op.

Het leerstuk van immuniteit en jurisdictie is een vast bestanddeel van de algemene procespraktijk. Traditioneel vormen de ermee samenhangende praktische kwesties één van de meest sprekende uitdrukkingen van de invloed van het internationale recht op de Nederlandse rechtsorde.

Zo bepaalt artikel 13a Wet algemene bepalingen dat de rechtsmacht van de Nederlandse rechter en de uitvoerbaarheid van rechterlijke vonnissen en authentieke akten worden beperkt door de uitzonderingen in het volkenrecht erkend. Artikel 3a van de Gerechtsdeurwaarderswet bepaalt dienovereenkomstig dat de Minister van Veiligheid en Justitie de deurwaarder kan aanzeggen dat een aan hem opgedragen of reeds door hem verrichte ambtshandeling in strijd is met de volkenrechtelijke verplichtingen van Nederland.

De internationale setting van zaken waaraan immuniteits- en jurisdictiekwesties zijn verbonden, maakt dat dergelijke zaken meestal tot de meer interessante en, in ieder geval, tot de meer uitdagende behoren. Zowel de advocaat als de gerechtsdeurwaarder is er zich van bewust dat zijn vertrouwdheid met de regels van immuniteit en jurisdictie van essentieel is voor een goede behartiging van de belangen van zijn of haar cliënten.

Leerdoel

De cursus is opgezet met het oog op de dagelijkse procespraktijk. Het concrete doel is om de deelnemers in staat te stellen kwesties van immuniteit en jurisdictie tijdig te identificeren en adequaat te analyseren en er vervolgens hun procesvoering, beslaglegging en executie efficiënt op in te richten. Tijdens de cursus gaan de deelnemers in op de internationaalrechtelijke basis van het leerstuk van immuniteit en jurisdictie en zal de betekenis van de aan dit leerstuk ten grondslag liggende beginselen voor de Nederlandse procespraktijk worden verhelderd aan de hand van de toepasselijke jurisprudentie en casuïstiek.

Aan bod komen onder meer staatsimmuniteit van jurisdictie en executie, de absolute en restrictieve immuniteitsleer in internationaal verband, en de concrete effecten van immuniteiten op het leggen en opheffen van conservatoir en executoriaal beslag.

Doelgroep

  • Advocaten (3 NOVA PO-punten)
  • Bedrijfsjuridisch adviseurs (3 NEVOA PE-punten)

Niveau

Verdiepingscursus. Enige basiskennis op het gebied van het burgerlijk procesrecht wordt voorondersteld.

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

In-company cursus

Wij kunnen de cursus in-company verzorgen op uw eigen kantoorlocatie. In de praktijk is dit de meest gekozen optie. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons bellen op 020 – 800 6135, mailen naar info@llmlegal.nl, of het onderstaande formulier invullen. Wij geven u dan meer informatie.

Datum en plaats

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[vcex_staff_carousel arrows=”false” items=”1″ tablet_items=”1″ mobile_landscape_items=”1″ auto_play=”false” infinite_loop=”false” animation_speed=”0.0″ count=”1″ order=”ASC” media=”false” position=”true” excerpt_length=”9999″ offset=”4″]

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Tarief bij individuele inschrijving

Wilt u deelnemen aan de cursus op individuele inschrijving? Dan betaalt u slechts € 295 per persoon excl. BTW voor de gehele cursus.

In-company cursus

Wilt u dat wij de cursus in-company komen verzorgen op uw kantoorlocatie? Onze in-company cursussen en trainingen zijn scherp geprijsd. Neem contact op voor een offerte.

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.