,

Europese Executie instrumenten

NOVA 4 PO-punten
NEVOA 4 PE-punten

Per 10 januari 2015 treedt de herziene Brussel I verordening in werking. Met de daadwerkelijke afschaffing van het exequatur wordt een belangrijke stap gezet naar het sneller en eenvoudiger over de Europese landsgrenzen heen ten uitvoerleggen van executoriale titels.

In 1973 trad het eerste EEX in werking. De huidige nieuwe verordening is de derde in een rij maar daarnaast zijn ook andere belangrijke internationale regelingen van belang. Welke regeling is wanneer van toepassing en hoe moet die feitelijk worden toegepast. Vaak zijn meerdere regelingen tegelijk van toepassing en daar moet wel de goede keus worden gemaakt. De nieuwe verordening roept ook hele nieuwe problemen op waarvan de oplossing niet altijd voor de hand ligt.

Onderwerpen

  • Het Brussel I Verdrag uit 1968
  • De Brussel I Verordening uit 2000
  • De herziene verordening 2012
  • Daarnaast worden flankerende regelingen besproken.

NOVA en NEVOA: 4 PO-punten

Het volgen van dit webinar levert u 4 PO-punten (NOVA) of 4 PE-punten (NEVOA) op.

cursus Europese Executie instrumenten EU 2015 2012 Europees procesrecht NOVA webinar online e-learning Jeroen Nijenhuis advocaat

cursus Europese Executie instrumenten EU 2015 2012 Europees procesrecht NEVOA webinar online e-learning Jeroen Nijenhuis advocaat

Leerdoel

Het juist toepassen van de EU verordening 1215/2012. Daarnaast zal de kennis van de oudere regelingen worden geactualiseerd. De nadruk ligt op praktische toepassing van de regelingen.

Doelgroep

  • Advocaten (4 NOVA PO-punten)
  • Bedrijfsjuridisch adviseurs (4 NEVOA PE-punten)

Niveau

Verdiepingscursus. Enige basiskennis van het burgerlijk procesrecht wordt voorondersteld.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[contact-form-7 id=”3339″]