Europese Executie instrumenten voor deurwaarders

Per 10 januari 2015 treedt de herziene Brussel I verordening in werking. Met de daadwerkelijke afschaffing van het exequatur wordt een belangrijke stap gezet naar het sneller en eenvoudiger over de Europese landsgrenzen heen ten uitvoerleggen van executoriale titels.

In 1973 trad het eerste EEX in werking. De huidige nieuwe verordening is de derde in een rij maar daarnaast zijn ook andere belangrijke internationale regelingen van belang. Welke regeling is wanneer van toepassing en hoe moet die feitelijk worden toegepast. Vaak zijn meerdere regelingen tegelijk van toepassing en daar moet wel de goede keus worden gemaakt. De nieuwe verordening roept ook hele nieuwe problemen op waarvan de oplossing niet altijd voor de hand ligt.

Onderwerpen

  • Het Brussel I Verdrag uit 1968
  • De Brussel I Verordening uit 2000
  • De herziene verordening 2012.

Daarnaast worden flankerende regelingen besproken.

KBvG: 4 PE-punten

Het volgen van dit webinar levert u als deurwaarder 4 PE-studiepunten op die bij de KBvG worden aangevraagd.

cursus Europese Executie instrumenten EU 1215 2012 deurwaarder KBvG webinar online cursus e-learning jeroen nijenhuis

Leerdoel

Het juist toepassen van de EU verordening 1215/2012. Daarnaast zal de kennis van de oudere regelingen worden geactualiseerd. Er is grote aandacht voor de praktische toepassing. De nadruk ligt op praktische toepassing van de regelingen.

Doelgroep

  • Gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders (4 KBvG PE-punten)
  • Ervaren executiemedewerkers

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[contact-form-7 id=”3339″]