cursus KEI digitaal procederen

Digitaal Procederen onder KEI

 

Het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak) treedt gefaseerd in werking in Nederland. Hiermee worden civiele procedures sneller en eenvoudiger afgewikkeld. Het houdt echter ook in dat het procesrecht op meerdere fronten aanzienlijk zal veranderen.

De eerste uitrol is begonnen in september 2017 in Gelderland en Midden-Nederland. Daarna breidt dit zich geleidelijk uit over heel Nederland, waarna het hoger beroep aan de beurt zal zijn.

Het programma KEI brengt een aantal ingrijpende veranderingen mee, waaronder een geheel nieuwe IT-omgeving met bijbehorende procedures. Uw onderneming heeft er dus alle belang bij dat zowel uw advocaten als uw ondersteunend personeel op de hoogte zijn van alle veranderingen én dat zij optimaal op elkaar zijn ingespeeld, voordat KEI in werking treedt.

LLM Legal biedt in dat kader trainingen aan voor uw advocaten en uw ondersteunend personeel. In de cursus Procederen onder KEI worden alle veranderingen op een begrijpelijke en praktisch toepasbare manier met u doorgenomen. Natuurlijk duiken we ook in de theorie, maar het accent ligt steeds de praktijk. Wat betekent het, heel concreet, voor u als kantoor? Wat betekent KEI voor uw advocaten en uw ondersteunend personeel? En even zo belangrijk: hoe zorgt u voor een naadloze aansluiting tussen beiden?

 

NOvA: 4 PO-punten

Het volgen van deze cursus levert 4 PO-punten (permanente opleiding advocaten) op. Bedrijfsjuridisch adviseurs verdienen 4 PE-punten (NEVOA).

 

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het programma KEI wordt gefaseerd ingevoerd. Wat betekent dit voor uw dagelijkse werkzaamheden? En hoe zit het overgangsrecht in elkaar?
  • Hoe gaat digitaal procederen in zijn werk? Voor wie is het verplicht, en voor wie niet? Wat zijn de gevolgen van het digitale procederen voor uw beroepspraktijk?
  • KEI brengt een uniforme basisprocedure. In onze cursus wordt u hierin wegwijs gemaakt, en worden de processtappen duidelijk en zorgvuldig met u doorgenomen. Het proces vangt aan met de procesinleiding en het oproepingsbericht. Aan welke inhoudelijke eisen moet daarbij worden voldaan, wie mag het opstellen, en op welke manier moet het worden bezorgd? Op deze vragen wordt ingegaan, en speciaal wordt aandacht geschonken aan de strakke termijnen die er zullen gelden voor de vereiste proceshandelingen en het indienen van de benodigde stukken. Daarnaast wordt ingegaan op de nieuwe mondelinge behandeling (zo worden de comparitie en het pleidooi zoals wij die nu kennen, afgeschaft).
  • Wat verandert er in het bewijsrecht? In de cursus wordt ingegaan op de versterkte regievoering door de rechter onder KEI, en onder de middelen waarover men komt te beschikken voor informatie- en bewijsvergaring.
  • Wat verandert er onder KEI op het gebied van hoger beroep en cassatie? Welke termijnen zullen er gaan gelden voor het aanhangig maken van hoger beroep of cassatie? En kan men straks nog wel in hoger beroep gaan op nog nader aan te voeren gronden?

De rode draad die steeds door de cursus loopt, is de praktische relevantie voor uw beroepspraktijk. In de cursus wordt daartoe uitvoerig ingegaan op concrete casusvragen. Zo behandelen wij casusvragen waarin een aantal perikelen met betrekking tot de procesinleiding aan de orde komt, en gaan we in op een aantal problemen rond de mondelinge behandeling en de bewijslevering. Ook kunt u onder meer de nodige casusvragen rond het hoger beroep verwachten. Op deze manier is de cursus volledig gericht op de problemen waarmee u als advocaat straks kunt worden geconfronteerd onder KEI.

 

Leerdoel

U leert wat de veranderingen onder KEI zullen betekenen voor uw dagelijkse werkzaamheden als advocaat, en op welke valkuilen u bedacht moet zijn.

 

Doelgroep

  • Advocaten (4 NOVA PO-punten)
  • Bedrijfsjuridisch adviseurs (4 NEVOA PE-punten)

 

Niveau

Basiscursus. Elementaire kennis van het burgerlijk procesrecht c.q. praktijkervaring is wel een pre.

 

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Datum en plaats

 

Wij kunnen de cursus in-company verzorgen op uw eigen kantoorlocatie. In de praktijk is dit de meest gekozen optie. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons bellen op 020 – 800 6135, mailen naar info@llmlegal.nl, of het onderstaande formulier invullen. Wij geven u dan meer informatie.

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Docent

 

Mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen

Na een start als juridisch medewerker op het kantoor van een gerechtsdeurwaarder werkt mr. Steven Venhuizen sinds 1985 in de rechterlijke macht. Na het doorlopen van de Raio-opleiding in Arnhem en Nijmegen, werkte hij vanaf 1991 bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Vanaf 2001 is hij werkzaam als senior raadsheer bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Daarnaast verzorgt hij vanaf 1984 juridisch onderwijs. Aanvankelijk betrof dit diverse rechtsgebieden. Daarna kwam de focus te liggen op het burgerlijk recht en vanaf 2001 beperkt hij zich tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Gelet op zijn ervaring op de ‘werkvloer’ weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk. Vanuit zijn directe eigen ervaring weet hij de, soms lastige, procesrechtelijke regels tot leven te brengen. De cursist, die ook civiele procedures voert, kan de tijdens de cursus opgedane kennis daarna onmiddellijk toepassen in de praktijk.

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Kosten

 

Wilt u dat wij de cursus in-company komen verzorgen op uw kantoorlocatie? Onze in-company cursussen en trainingen zijn scherp geprijsd. Neem contact op voor een offerte.

 

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.