Basiscursus burgerlijk recht voor secretaresses

De cursus recht voor secretaresses bestaat uit vier hoofdlijnen die sterk met elkaar verweven zijn en elkaar overlappen. Ze zullen in hun onderlinge samenhang behandeld worden tijdens de cursus.

  1. Overzicht (activiteiten) van de verschillende secties/praktijkgroepen binnen uw kantoor, en hun wisselwerking en onderlinge samenhang
  2. Terminologie: juridisch taalgebruik
  3. Praktische skills voor secretaresses, specifiek binnen uw kantoor
  4. Algemene inleiding recht

De training is hands-on en praktijkgericht. Er wordt voortdurend gewerkt met concrete praktijkvoorbeelden en processtukken die precies aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw specifieke kantoor.

1. Overzicht (activiteiten) van de verschillende secties/praktijkgroepen binnen uw kantoor, en hun wisselwerking en onderlinge samenhang

De secretaresses krijgen een duidelijk overzicht van wat er inhoudelijk omgaat in alle secties of praktijkgroepen die actief zijn binnen uw kantoor (bijv. Tax, Corporate & M&A, Litigation, Real Estate, etc.). We bekijken hoe de verschillende praktijkgroepen en hun expertise interacteren binnen het complete ecosysteem van het kantoor, zodat iedere secretaresse weet wat andere praktijkgroepen doen en wanneer je ze nodig hebt.

2. Terminologie: juridisch taalgebruik

De secretaresses krijgen een overzicht van de Nederlandse en Engelse basistermen die in het (burgerlijk) recht worden gebruikt in het algemeen en ook specifiek in de verschillende secties of praktijkgroepen van binnen uw kantoor. Zeker wanneer uw kantoor opereert in een internationale omgeving zal intensief worden ingegaan op de specifieke Engelse termen die in de praktijk veel worden gebezigd.

3. Praktische skills voor secretaresses, specifiek binnen uw kantoor

Doel is om de secretaresses van de nodige de skills te voorzien voor het bewaken van deadlines, het uitwerken van brief- en mailwisselingen en verslagen, het voorbereiden en uitwerken van vergaderingen, het beheren van dossiers, het opvolgen van de corporate housekeeping, het zelfstandig opzoeken van rechtsbronnen (zoals wetteksten, jurisprudentie, verdragen), en het opstellen en verwerken van juridische documentatie en stukken (zoals aktes, attesten, dagvaardingen en verklaringen).

4. Algemene inleiding recht

De secretaresses krijgen een specifiek op het dagelijkse werk van de juridisch secretaresse afgestemde inleiding in het burgerlijk recht. De onderverdeling van het vermogensrecht in specifiek gebieden komt aan bod, en hoe deze zich tot elkaar verhouden. We gaan in op basisbegrippen als rechtshandeling, verbintenis, overeenkomst etc. We gaan steeds uit van voorbeelden die uit de dagelijkse praktijk afkomstig zijn.

Er zal ook specifiek ingegaan worden op het procesrecht en de proceshandelingen waar de secretaresse dagelijks mee te maken krijgt. Er wordt ingezet op het tillen van de secretaresse naar het niveau van legal assistant zodat de secretaresse lichte juridische taken zelfstandig kan verrichten en daarmee de advocaten kan ontlasten.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor secretaresses en ondersteunend personeel van advocatenkantoren.

Niveau

De cursus is op niveau MBO 4 en is zeker ook zinvol voor MBO 3- of HBO-opgeleid personeel. Er wordt geen specifieke voorkennis vereist. Het is niet noodzakelijk dat de deelnemers een vooropleiding hebben gehad zoals bijv. legal assistant.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[contact-form-7 id=”3339″]