,

Bewijsrecht: wie moet wat stellen en bewijzen, waarom en hoe?

NOVA 4 PO-punten
NEVOA 4 PE-punten

Na een korte inleiding en positionering van het bewijsrecht binnen de wettelijke bepalingen, komen doel en inhoud van het bewijsrecht aan de orde. Tevens speelt daarbij de vraag wanneer het bewijsrecht wel, niet of niet volledig geldt.

Met welke feiten mag/moet de rechter bij zijn beslissing rekening houden?

Hoe actief mag de rechter zelf op feitenonderzoek uitgaan (art. 149, 19, 24 en 25 Rv)?

Het grote belang en de samenhang van het trio: stelplichtbewijslastverdelingbewijsaanbod worden aan de hand van allerlei voorbeelden verduidelijkt.

Wat zijn de regels voor tegenbewijs? Geldt daarvoor een stelplicht en plicht tot het doen van een bewijsaanbod? Wanneer is tegenbewijs geslaagd?

Ter afsluiting van het algemene gedeelte worden de vrije bewijsleer, onrechtmatig verkregen bewijs en de bewijswaardering besproken.

NOVA en NEVOA: 4 PO-punten

Het volgen van dit webinar levert u 4 PO-punten (NOVA) of 4 PE-punten (NEVOA) op.

bewijsrecht stellen en bewijzen stelplicht bewijs bewijslast bewijslastverdeling procesrecht cursus NOVA webinar online e-learning steven venhuizen

bewijsrecht stellen en bewijzen stelplicht bewijs bewijslast bewijslastverdeling procesrecht cursus NEVOA webinar online e-learning steven venhuizen

Doelgroep

  • Advocaten (4 NOVA PO-punten)
  • Bedrijfsjuridisch adviseurs (4 NEVOA PE-punten)

Niveau

Verdiepingscursus. Enige basiskennis van het burgerlijk procesrecht wordt voorondersteld.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[contact-form-7 id=”3339″]