,

Bewijsrecht: schriftelijk bewijs, getuigen, deskundigen, descente en exhibitie

NOVA 4 PO-punten
NEVOA 4 PE-punten

Het civiele procesrecht kent een open stelsel van bewijsmiddelen. In de wet worden wel de meest voorkomende bewijsmiddelen geregeld.

Tijdens het interactieve webinar wordt allereerst uitgebreid stilgestaan bij het schriftelijk bewijs met het verschil in bewijskracht van gewone geschriften en onderhandse en authentieke akten.

Vervolgens de inhoud en vorm van het getuigenbewijs met vooral (nog) complicaties bij de partijgetuige.

Ten slotte komen aspecten van het deskundigenbericht, de descente, de exhibitieplicht en de voorlopige bewijsgaring aan bod.

Ook komen de te verwachten wijzigingen door de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht kort aan de orde.

NOVA en NEVOA: 4 PO-punten

Het volgen van dit webinar levert u 4 PO-punten (NOVA) of 4 PE-punten (NEVOA) op.

bewijsrecht schriftelijk bewijs getuigen deskundigen descente exhibitie procesrecht cursus NOVA webinar online e-learning steven venhuizen

bewijsrecht schriftelijk bewijs getuigen deskundigen descente exhibitie procesrecht cursus NEVOA webinar online e-learning steven venhuizen

Doelgroep

  • Advocaten (4 NOVA PO-punten)
  • Bedrijfsjuridisch adviseurs (4 NEVOA PE-punten)

Niveau

Verdiepingscursus. Enige basiskennis van het burgerlijk procesrecht wordt voorondersteld.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[contact-form-7 id=”3339″]