Cursus KEI

Bewijs in civiele zaken (module 2: Enkele bewijsmiddelen)

 

In deze module wordt nader ingegaan op een aantal specifieke onderdelen van het bewijsrecht, en worden de basisinzichten van het bewijsrecht (uit module 1: Algemene bewijsleer) nader verdiept. Het is uitstekend mogelijk om deze tweede module los te volgen van module 1.

 

NOvA: 3 PO-punten

Het volgen van deze cursus levert 3 PO-punten (permanente opleiding advocaten) op.

 

Inhoud van de cursus

Het civiele procesrecht kent een open stelsel van bewijsmiddelen. In de wet worden wel de meest voorkomende bewijsmiddelen geregeld. Tijdens de cursus wordt allereerst uitgebreid stilgestaan bij het schriftelijk bewijs met het verschil in bewijskracht van gewone geschriften en onderhandse en authentieke akten. Vervolgens de inhoud en vorm van het getuigenbewijs met vooral complicaties bij de partijgetuige. Ten slotte komen aspecten van het deskundigenbericht, de descente, de exhibitieplicht en de voorlopige bewijsgaring aan bod.

 

Leerdoel

Voortbouwend op uw basiskennis omtrent het bewijsrecht, wordt u nader wegwijs gemaakt in een aantal specifieke bewijsmiddelen. Denk aan het verschil in bewijskracht van gewone geschriften en onderhandse en authentieke akten; de vorm en inhoud van het getuigenbewijs en dan met name de complicaties die zich kunnen voordoen bij de partijgetuige; en het deskundigenbericht de descente, de exhibitieplicht en de voorlopige bewijsgaring.

De praktische bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk staat steeds voorop. Doel is dat u hiermee voldoende uit de voeten komt wanneer u met dergelijke kwesties wordt geconfronteerd in uw beroepspraktijk. De module kunt u ook los van module 1 (Algemene bewijsleer) volgen.

 

Doelgroep

  • Advocaten (3 NOVA PO-punten)
  • Bedrijfsjuridisch adviseurs (3 NEVOA PE-punten)

 

Niveau

Verdiepingscursus; enige basiskennis is een pré (zoals de basiskennis die u opdoet door het volgen van module 1 over Algemene bewijsleer).

 

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Datum en plaats

Wij kunnen de cursus in-company verzorgen op uw eigen kantoorlocatie. In de praktijk is dit de meest gekozen optie. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons bellen op 020 – 800 6135, mailen naar info@llmlegal.nl, of het onderstaande formulier invullen. Wij geven u dan meer informatie.

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Docent

Mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen

Na een start als juridisch medewerker op het kantoor van een gerechtsdeurwaarder werkt mr. Steven Venhuizen sinds 1985 in de rechterlijke macht. Na het doorlopen van de Raio-opleiding in Arnhem en Nijmegen, werkte hij vanaf 1991 bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Vanaf 2001 is hij werkzaam als senior raadsheer bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Daarnaast verzorgt hij vanaf 1984 juridisch onderwijs. Aanvankelijk betrof dit diverse rechtsgebieden. Daarna kwam de focus te liggen op het burgerlijk recht en vanaf 2001 beperkt hij zich tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Gelet op zijn ervaring op de ‘werkvloer’ weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk. Vanuit zijn directe eigen ervaring weet hij de, soms lastige, procesrechtelijke regels tot leven te brengen. De cursist, die ook civiele procedures voert, kan de tijdens de cursus opgedane kennis daarna onmiddellijk toepassen in de praktijk.

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Kosten

 

Wilt u dat wij de cursus in-company komen verzorgen op uw kantoorlocatie? Onze in-company cursussen en trainingen zijn scherp geprijsd. Neem contact op voor een offerte.

 

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.