Cursus KEI

Bewijs in civiele zaken (module 1: Algemene bewijsleer)

 

In deze module wordt ingegaan op doel en inhoud van het bewijsrecht, en worden de regels van het bewijsrecht in het algemeen onder de loep genomen. Het vormt een zeer volledige inleiding die u desgewenst verder kunt verdiepen door module 2 te volgen (Enkele bewijsmiddelen).

 

NOvA: 3 PO-punten

Het volgen van deze cursus levert 3 PO-punten (permanente opleiding advocaten) op.

 

Inhoud van de cursus

Na een korte inleiding en positionering van het bewijsrecht binnen de wettelijke bepalingen, komen doel en inhoud van het bewijsrecht aan de orde. Tevens speelt daarbij de vraag wanneer het bewijsrecht wel, niet of niet volledig geldt.

Met welke feiten mag/moet de rechter bij zijn beslissing rekening houden? Hoe actief mag de rechter zelf op feitenonderzoek uitgaan (art. 149, 19, 24 en 25 Rv)?

Het grote belang en de samenhang van het trio: stelplicht – bewijslastverdeling – bewijsaanbod worden aan de hand van allerlei voorbeelden verduidelijkt.

Wat zijn de regels voor tegenbewijs? Geldt daarvoor een stelplicht en plicht tot het doen van een bewijsaanbod? Wanneer is tegenbewijs geslaagd?

Ter afsluiting van het algemene gedeelte worden de vrije bewijsleer, onrechtmatig verkregen bewijs en de bewijswaardering besproken.

 

Leerdoel

U wordt op basisniveau vertrouwd gemaakt met de regels van het bewijsrecht. De praktische bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk staat steeds voorop. Doel is dat u hiermee voldoende uit de voeten komt wanneer u met dergelijke kwesties wordt geconfronteerd in uw beroepspraktijk. De cursus vormt een perfecte voorbereiding op de nadere verdieping van module 2 (Enkele bewijsmiddelen) die u los kunt volgen.

 

Doelgroep

  • Advocaten (3 NOVA PO-punten)
  • Bedrijfsjuridisch adviseurs (3 NEVOA PE-punten)

 

Niveau

Basiscursus.

 

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Datum en plaats

Wij kunnen de cursus in-company verzorgen op uw eigen kantoorlocatie. In de praktijk is dit de meest gekozen optie. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons bellen op 020 – 800 6135, mailen naar info@llmlegal.nl, of het onderstaande formulier invullen. Wij geven u dan meer informatie.

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Docent

Mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen

Na een start als juridisch medewerker op het kantoor van een gerechtsdeurwaarder werkt mr. Steven Venhuizen sinds 1985 in de rechterlijke macht. Na het doorlopen van de Raio-opleiding in Arnhem en Nijmegen, werkte hij vanaf 1991 bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Vanaf 2001 is hij werkzaam als senior raadsheer bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Daarnaast verzorgt hij vanaf 1984 juridisch onderwijs. Aanvankelijk betrof dit diverse rechtsgebieden. Daarna kwam de focus te liggen op het burgerlijk recht en vanaf 2001 beperkt hij zich tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Gelet op zijn ervaring op de ‘werkvloer’ weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk. Vanuit zijn directe eigen ervaring weet hij de, soms lastige, procesrechtelijke regels tot leven te brengen. De cursist, die ook civiele procedures voert, kan de tijdens de cursus opgedane kennis daarna onmiddellijk toepassen in de praktijk.

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Kosten

 

Wilt u dat wij de cursus in-company komen verzorgen op uw kantoorlocatie? Onze in-company cursussen en trainingen zijn scherp geprijsd. Neem contact op voor een offerte.

 

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.