Beslag op en uitwinning van roerende zaken

Beslag op roerende zaken wordt tot op heden naast het derdenbeslag het meeste gelegd. De praktijk is eenieder bekend maar vaak worden problemen rondom eigendoms- of zekerheidsverhoudingen niet of onvoldoende onderkend. De ontwikkelingen in het goederenrecht staan niet stil: steeds vaker moeten zaken als onroerend worden aangemerkt onder invloed van het Portacabin-arrest.

Tijdens dit webinar wordt uitvoerig ingegaan op de techniek van het beslag op roerende zaken, naast een hernieuwde behandeling van het algemeen deel van het beslagrecht. Uiteraard komt ook het thans bij de kamer hangende ontwerp tot wijziging van deze regeling aan de orde.

Onderwerpen

  • behandeling van alle relevante wetsartikelen (430-474 en 700-712 Rv)
  • behandeling van relevante jurisprudentie
  • verhouding tot andere beslagvormen
  • uitwisseling van praktijkontwikkelingen en problemen
  • bespreken van relevante tuchtzaken

KBvG: 4 PE-punten

Het volgen van dit webinar levert u als deurwaarder 4 PE-studiepunten op die bij de KBvG worden aangevraagd.

cursus beslag op en uitwinning van roerende zaken deurwaarder KBvG webinar online cursus e-learning jeroen nijenhuis opleidingen

Leerdoel

  • update van uw kennis over wetgeving en jurisprudentie inzake beslag en verkoop van roerende zaken
  • betere aanpak van praktijkproblemen
  • onnodige executiegeschillen voorkomen

Doelgroep

  • Gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders (4 KBvG PE-punten)
  • Ervaren executiemedewerkers

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[contact-form-7 id=”3339″]