beslagrecht en executierecht procesrecht webinar online cursus e-learning jeroen nijenhuis opleidingen NOVA advocaat advocaten

Beslagrecht en executierecht

NOVA 4 PO-punten
NEVOA 4 PE-punten

In het webinar beslagrecht en executierecht wordt ingegaan op:

  • het executierecht in het algemeen,
  • conservatoir en executoriaal beslag op vermogensbestanddelen c.q. onverdeeldheden,
  • de tenuitvoerlegging van in het buitenland gewezen titels en op indirecte executie door middel van een dwangsom.

Het doel is dat u strategisch leert omgaan met het beslagrecht en executierecht en leert om hierop al vanaf de aanvang van de procedure te anticiperen.

Het executierecht is doorgaans het sluitstuk van de procedure, maar het is niettemin belangrijk om er op een strategische manier op vooruit te lopen. Zo kan een onvoldoende geformuleerde eis tot grote executieproblemen leiden. De cursus is erop gericht om u te trainen in het zo strategisch mogelijk omgaan met het executierecht, al vanaf de aanvang van de procedure.

Ook voor conservatoire beslagen geldt dat u er als advocaat zo strategisch mogelijk op vooruit dient te lopen. Wat wil de eiser bereiken, welke belangen wil hij door middel van een beslag zeker stellen? Het beslagrecht is een moeilijk domein met veel haken en ogen vanwege de specifieke formaliteiten en de praktische problemen die in dit domein een rol spelen. De cursus heeft tot doel om uw kennis op dit gebied verregaand te verdiepen zodat het u na de cursus sneller duidelijk is of beslag een mogelijkheid is, en wat het te verwachten effect is.

NOVA en NEVOA: 4 PO-punten

Het volgen van dit webinar levert u 4 PO-punten (NOVA) of 4 PE-punten (NEVOA) op.

beslagrecht en executierecht procesrecht webinar online cursus e-learning jeroen nijenhuis opleidingen advocaat advocaten NOVA

beslagrecht en executierecht procesrecht webinar online cursus e-learning jeroen nijenhuis opleidingen NEVOA advocaat advocaten

Leerdoel

In het webinar wordt getraind in het strategisch omgaan met de regels van het beslagrecht en executierecht, zodanig dat u leert om hierop al vanaf de aanvang van de procedure doeltreffend te anticiperen. Zo komt u tegen het einde van de procedure niet in de problemen; integendeel, ten uitvoer leggen of beslagleggen kan hierdoor eenvoudiger worden bereikt.

Doelgroep

  • Advocaten (4 NOVA PO-punten)
  • Bedrijfsjuridisch adviseurs (4 NEVOA PE-punten)

Niveau

Verdiepingscursus. Enige basiskennis van het burgerlijk procesrecht wordt voorondersteld.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Webinar

 

Wij verzorgen de cursus voor u als webinar. Met de docent is dezelfde interactie mogelijk als tijdens een cursus op locatie. Het webinar kunt u vanuit huis of iedere gewenste locatie volgen op de overeengekomen datum en tijd. U kunt de cursus volgen vanaf uw desktop of laptop maar ook vanaf een mobiel apparaat zoals een iPad of smartphone.

De videoconferencing software die wij ter beschikking stellen is eenvoudig te installeren en intuïtief in gebruik. Er is altijd iemand beschikbaar om te helpen met technische vragen.

Uw aanwezigheid wordt digitaal geregistreerd in verband met de PO-punten. Uw opgedane kennis wordt na afloop van het webinar digitaal getoetst met een aantal toetsvragen. U kunt de vragen in uw eigen tijd beantwoorden en digitaal aan ons aanleveren. Wordt uw resultaat als voldoende beoordeeld, dan ontvangt u uw certificaat van deelname. Conform de regels die per 1 juli 2020 gelden voor afstandsonderwijs in de permanente opleiding, ook voor ons als NOVA-geaccrediteerde onderwijsinstelling, kunt u de PO-punten in de jaarlijkse controle (CCV) opvoeren. U hoeft daarvoor geen aparte aanvraag bij de NOVA in te dienen.

Wij plannen graag een webinar met uw kantoor in.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Docent

Jeroen Nijenhuis

Jeroen Nijenhuis is gerechtsdeurwaarder sinds 1990 en sindsdien ook professioneel als docent bezig met als kerngebieden zowel proces- als beslagrecht. Hij is oprichter van Nijenhuis Opleidingen. Sinds april 2016 is hij bestuurslid van de KBvG met als portefeuille ambtsuitoefening (wetgeving).

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

4 PO-punten

Het volgen van dit webinar levert 4 PO-punten (NOVA) of 4 PE-punten (NEVOA) op.

beslagrecht en executierecht procesrecht webinar online cursus e-learning jeroen nijenhuis opleidingen advocaat advocaten NOVA

beslagrecht en executierecht procesrecht webinar online cursus e-learning jeroen nijenhuis opleidingen NEVOA advocaat advocaten

Digitale toetsing

Uw aanwezigheid wordt digitaal geregistreerd in verband met de PO-punten. Uw opgedane kennis wordt na afloop van het webinar digitaal getoetst met een aantal toetsvragen. U kunt de vragen in uw eigen tijd beantwoorden en digitaal aan ons aanleveren. Wordt uw resultaat als voldoende beoordeeld, dan ontvangt u uw certificaat van deelname. Conform de regels die per 1 juli 2020 gelden voor afstandsonderwijs in de permanente opleiding, ook voor ons als NOVA-geaccrediteerde onderwijsinstelling, kunt u de PO-punten in de jaarlijkse controle (CCV) opvoeren. U hoeft daarvoor geen aparte aanvraag bij de NOVA in te dienen.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.