,

Beslagrecht en executierecht

NOVA 4 PO-punten
NEVOA 4 PE-punten

In het webinar beslagrecht en executierecht wordt ingegaan op:

  • het executierecht in het algemeen,
  • conservatoir en executoriaal beslag op vermogensbestanddelen c.q. onverdeeldheden,
  • de tenuitvoerlegging van in het buitenland gewezen titels en op indirecte executie door middel van een dwangsom.

Het doel is dat u strategisch leert omgaan met het beslagrecht en executierecht en leert om hierop al vanaf de aanvang van de procedure te anticiperen.

Het executierecht is doorgaans het sluitstuk van de procedure, maar het is niettemin belangrijk om er op een strategische manier op vooruit te lopen. Zo kan een onvoldoende geformuleerde eis tot grote executieproblemen leiden. De cursus is erop gericht om u te trainen in het zo strategisch mogelijk omgaan met het executierecht, al vanaf de aanvang van de procedure.

Ook voor conservatoire beslagen geldt dat u er als advocaat zo strategisch mogelijk op vooruit dient te lopen. Wat wil de eiser bereiken, welke belangen wil hij door middel van een beslag zeker stellen? Het beslagrecht is een moeilijk domein met veel haken en ogen vanwege de specifieke formaliteiten en de praktische problemen die in dit domein een rol spelen. De cursus heeft tot doel om uw kennis op dit gebied verregaand te verdiepen zodat het u na de cursus sneller duidelijk is of beslag een mogelijkheid is, en wat het te verwachten effect is.

NOVA en NEVOA: 4 PO-punten

Het volgen van dit webinar levert u 4 PO-punten (NOVA) of 4 PE-punten (NEVOA) op.

beslagrecht en executierecht procesrecht webinar online cursus e-learning jeroen nijenhuis opleidingen advocaat advocaten NOVA

beslagrecht en executierecht procesrecht webinar online cursus e-learning jeroen nijenhuis opleidingen NEVOA advocaat advocaten

Leerdoel

In het webinar wordt getraind in het strategisch omgaan met de regels van het beslagrecht en executierecht, zodanig dat u leert om hierop al vanaf de aanvang van de procedure doeltreffend te anticiperen. Zo komt u tegen het einde van de procedure niet in de problemen; integendeel, ten uitvoer leggen of beslagleggen kan hierdoor eenvoudiger worden bereikt.

Doelgroep

  • Advocaten (4 NOVA PO-punten)
  • Bedrijfsjuridisch adviseurs (4 NEVOA PE-punten)

Niveau

Verdiepingscursus. Enige basiskennis van het burgerlijk procesrecht wordt voorondersteld.

Contact

Wilt u zich inschrijven of wilt u meer informatie? Bel ons op 020-8006135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

[contact-form-7 id=”3339″]