In de cursus beslagrecht en executierecht wordt ingegaan op het executierecht in het algemeen, op conservatoir en executoriaal beslag op vermogensbestanddelen c.q. onverdeeldheden, maar ook op de tenuitvoerlegging van in het buitenland gewezen titels en op indirecte executie door middel van een dwangsom.

Het doel is dat u strategisch leert omgaan met het beslagrecht en executierecht en leert om hierop al vanaf de aanvang van de procedure te anticiperen.

Het executierecht is doorgaans het sluitstuk van de procedure, maar het is niettemin belangrijk om er op een strategische manier op vooruit te lopen. Zo kan een onvoldoende geformuleerde eis tot grote executieproblemen leiden. De cursus is erop gericht om u te trainen in het zo strategisch mogelijk omgaan met het executierecht, al vanaf de aanvang van de procedure.

Ook voor conservatoire beslagen geldt dat u er als advocaat zo strategisch mogelijk op vooruit dient te lopen. Wat wil de eiser bereiken, welke belangen wil hij door middel van een beslag zeker stellen? Het beslagrecht is een moeilijk domein met veel haken en ogen vanwege de specifieke formaliteiten en de praktische problemen die in dit domein een rol spelen. De cursus heeft tot doel om uw kennis op dit gebied vergaand te verdiepen zodat het u na de cursus sneller duidelijk is of beslag een mogelijkheid is, en wat het te verwachten effect is.

 

Leerdoel

U wordt getraind in het strategisch omgaan met de regels van het beslagrecht en executierecht, zodanig dat u leert om hierop al vanaf de aanvang van de procedure doeltreffend te anticiperen. Zo komt u tegen het einde van de procedure niet in de problemen; integendeel, ten uitvoer leggen of beslagleggen kan hierdoor eenvoudiger worden bereikt.

 

Doelgroep

Advocaten (4 NOVA PO-punten)

Bedrijfsjuridisch adviseurs (4 NEVOA PE-punten).

 

Niveau

Verdiepingscursus. Enige basiskennis van het burgerlijk procesrecht c.q. praktijkervaring wordt voorondersteld.

 

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Datum en plaats

 

Wij kunnen de cursus in-company verzorgen op uw eigen kantoorlocatie. In de praktijk is dit de meest gekozen optie. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons bellen op 020 – 800 6135, mailen naar info@llmlegal.nl, of het onderstaande formulier invullen. Wij geven u dan meer informatie.

 

Datum en plaats

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Docent

 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.

Kosten

 

Wilt u dat wij de cursus in-company komen verzorgen op uw kantoorlocatie? Onze in-company cursussen en trainingen zijn scherp geprijsd. Neem contact op voor een offerte.

 

Inschrijven of meer informatie

Wilt u zich gelijk inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel ons op 020 – 800 6135, stuur een e-mail naar info@llmlegal.nl, of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van LLM Legal ontvangen.