Major burgerlijk recht tentamentraining

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Major burgerlijk recht tentamentraining

De Beroepsopleiding Advocaten heeft al jarenlang te kampen met structurele problemen. De kwaliteit van de tentamens is ondermaats. De tentamens vergen bovendien een specifieke manier van voorbereiden waar de uitvoeringsorganisatie CPO/Dialogue onvoldoende in voorziet. Lees onze uitgebreide publicatie over de misstanden binnen de Beroepsopleiding Advocaten in deze blog: Misstanden Beroepsopleiding Advocaten – LLM Legal.

LLM Legal gelooft in de kernwaarden van een goed advocaat, zoals die tot hun recht komen in art. 10a van de Advocatenwet. Tot die kernwaarden behoort ook de deskundigheid. Het past in onze visie en missie als non-profit organisatie (stichting in oprichting) die zich toelegt op het toegankelijk maken van het recht, dat wij dan zelf maar het voortouw nemen, en jou als advocaat-stagiair via onze website de mogelijkheid bieden om je doeltreffend voor te bereiden op de tentamens.

Daarom maken wij onze e-learning major burgerlijk recht geheel gratis beschikbaar voor iedereen. Wij doen dit belangeloos en vragen er niets voor terug, gewoon omdat dit voor ons goed voelt.

Op dit moment kun je al met de gesloten vragen van twee bestaande CPO-tentamens oefenen. Hoewel het voor ons een tijdrovende klus is, komen er gaandeweg steeds meer tentamens bij. Blijf onze website dus goed in de gaten houden voor meer oefenmateriaal.