Cursus burgerlijk recht: De Rode Draad

Je bent niet ingelogd, maar het is momenteel nog mogelijk om de cursus ook zonder account te volgen..

Beschrijving van de cursus

De cursus Burgerlijk recht: De Rode Draad is sinds 1988 ontwikkeld door mr. G.J. (Gert Jan) Knijp, thans gepensioneerd vicepresident van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, en is sindsdien verder doorontwikkeld en verfijnd.

Vanaf 2019 is mr. T.A. (Tom) Knijp aan de slag gegaan met het programmeren van een eigen digitale leeromgeving voor Stichting LLM Legal. Op 15 november 2021 heeft hij het eerste deel van de cursus Burgerlijk recht: De Rode Draad online geplaatst als bèta-test. De cursus is een work in progress: hij wordt gaandeweg verder aangevuld en verfijnd, en waar nodig geactualiseerd.

De cursus wordt geleidelijk online gezet. Hieronder vind je een overzicht van alle onderdelen die je al kunt bekijken.

Uiteindelijk komt de cursus te bestaan uit: (1) inleiding vermogensrecht, (2) de rechtshandeling, (3) nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, (4) vertegenwoordiging, (5) verbintenissen, (6) de overeenkomst, (7) nakoming, (8) niet-nakoming en tekortkoming, (9) schadevergoeding en causaliteit, (10) ontbinding, (11) opschortingsrechten, (12) wilsgebreken, (13) Actio Pauliana, (14) onvoorziene omstandigheden, (15) onrechtmatige daad, (16) rechtmatige daden, (17) eigendom, bezit, houderschap, (18) verkrijging van goederen, (19) beperkte rechten, (20) executie.

Heb je suggesties voor aanvullingen, verbeteringen, of wijzigingen? Deze zijn meer dan welkom. Je kunt ons mailen op info@llmlegal.nl.

Training Inhoud

Uitklappen
Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht