Blog

LLM Legal opiniestuk in Mr

Opiniestuk Beroepsopleiding Advocaten op Mr-Online

Op de website van het blad Mr is een opiniestuk verschenen, waarin Tom Knijp (LLM Legal) nogmaals pleit voor het tijdelijk opschorten van de three strikes out-norm in de Beroepsopleiding Advocaten. Lees hier het volledige opiniestuk op de website van Mr-Online.

LLM Legal bijles Beroepsopleiding Advocaten

Blog NJB.nl: Schort tijdelijk de three strikes out-regel in de Beroepsopleiding Advocaten op

Tom Knijp (LLM Legal) pleit in een blog op NJB.nl voor het tijdelijk opschorten van de three strikes and you’re out-regel in de Beroepsopleiding Advocaten. Intussen kan dan in alle rust een herbezinning op de beroepsopleiding plaatsvinden, en worden geen advocaat-stagiairs nodeloos van het tableau geschrapt. Lees de volledige blog op de site van NJB.nl. Klik …

Blog NJB.nl: Schort tijdelijk de three strikes out-regel in de Beroepsopleiding Advocaten op Lees verder »

Bijles Beroepsopleiding Advocaten repetitor

Beroepsopleiding advocatuur mogelijk op onderdelen aangepast

Mede naar aanleiding van de kritische kanttekeningen die Tom Knijp plaatste in een bijdrage op de blog van het NJB, heeft de redactie van het blad Mr. een artikel gewijd aan de problematiek binnen de Beroepsopleiding Advocaten. In het artikel wordt nader op de problematiek ingezoomd, komen Tom Knijp en een advocaat-stagiair (die niet met …

Beroepsopleiding advocatuur mogelijk op onderdelen aangepast Lees verder »

Tom Knijp over recht en finance in Mr

Het snijvlak tussen recht en finance

Als we nagaan hoeveel samenloop er bestaat tussen recht en finance, is het opmerkelijk dat er niet méér aandacht bestaat voor de vele raakvlakken tussen deze twee werelden. Een rechtenstudent leert gedurende zijn studie bijvoorbeeld maar weinig over de jaarrekening, en ook in het traject daarna (bijvoorbeeld tijdens de Beroepsopleiding Advocaten) blijven financiële thema’s vaak …

Het snijvlak tussen recht en finance Lees verder »

Beroepsopleiding Advocaten

Een kritische noot bij de Beroepsopleiding Nieuwe Stijl

Advocaat-stagiairs zijn in Nederland verplicht om een driejarige beroepsopleiding te volgen, waarbij men met goed gevolg tentamen dient af te leggen in een aantal vakken. Tot enkele jaren geleden de beroepsopleiding nieuwe stijl werd ingevoerd, werd over het algemeen vrij laatdunkend gedaan over de diepgang van deze opleiding. De opleiding werd als te gemakkelijk beschouwd, …

Een kritische noot bij de Beroepsopleiding Nieuwe Stijl Lees verder »